1. Riziko zahrnující všechna rizika související s životními podmínkami člověka, jako například smrt, invaliditu, dlouhověkost, nemocnost, počet dětí, stav (svobodný, ženatý) apod.
  2. Existuje také užší definice: biometrická rizika jsou rizika, která se týkají lidí a jejich biologického vývoje, jako například invalidita, dlouhověkost …
  3. „Biometrickými riziky“ se rozumí rizika spojená s úmrtím, invaliditou a dlouhověkostí;“. Viz čl. 6 písm. h) směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.