Kalkulačka minimální pojistné hodnoty domácnosti

Kalkulačka je určena pro stanovení minimální pojistné hodnoty domácnosti pro pojištění v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné pořídit veškeré vybavení a předměty osobní potřeby stejného nebo srovnatelného druhu a kvality.
Pojistná částka (horní hranice pojistného plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka domácnosti nižší než pojistná hodnota, dochází k podpojištění. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu.

Pro úpravu pojistné smlouvy kontaktujte obchodního zástupce své pojišťovny.

Vstup do kalkulačky

Upozornění: Výpočet je proveden zjednodušenou formou. Může se lišit od výpočtů jednotlivých pojišťoven. Kalkulačka vypočítává minimální pojistnou hodnotu pro domácnosti běžného typu. Pokud lze vybavení domácnosti nebo předměty osobní spotřeby v domácnosti označit za luxusní, není kalkulačka pro takovou domácnost použitelná.