Kalkulačka minimální pojistné hodnoty stavby

Kalkulačka je určena pro stanovení minimální pojistné hodnoty stavby pro pojištění v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit stavbu stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka stavby nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu.

Pro úpravu pojistné smlouvy kontaktujte obchodního zástupce své pojišťovny.

Vstup do kalkulačky

Upozornění:Výpočet je proveden zjednodušenou formou a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu hodnoty stavby, provedeného soudním znalcem i od výpočtů jednotlivých pojišťoven. Kalkulačka vypočítává minimální pojistnou hodnotu pro stavby běžného typu. Jakékoliv nadstandardní stavební prvky hodnotu zvyšují. Pojistná hodnota nadstandardních nebo luxusních staveb může být až několikanásobně vyšší.