Prezident

Ing. Martin Diviš, MBA                                                
generální ředitel a předseda představenstva                   
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG      

Viceprezidenti

Ing. Marek Jankovič
generální ředitel a předseda představenstva
Česká pojišťovna a.s.

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.
předseda představenstva
Allianz pojišťovna, a.s.

Členové

Ing. Vladimír Bezděk, M. A.
předseda představenstva
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Jiří Čapek, MBA
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Daniel Martínek
generální ředitel
MetLife Europe Limited, pobočka pro ČR

Ing. Pavel Mencl, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
Generali Pojišťovna a.s.

RNDr. Petr Zapletal, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG

Ing. Martin Žáček, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.