Základy pojišťovnictví

Jednosemestrální studium, jehož cílem je seznámit účastníky se základními principy a procesy fungujícími v oblasti pojišťovnictví, včetně právních základů. Zvládnutím celého výukového programu získají uchazeči ucelené informace, které jsou nezbytné pro jejich další uplatnění v pojistné praxi.

Více informací

Semináře

Jedno a vícedenní semináře na odborná témata z oblasti legislativy, ekonomiky nebo z jednotlivých produktových oblastí.

Více informací

Odborná způsobilost

ČAP je na základě sdělení Ministerstva financí čj. 32/101583/2004-325 ze dne 29. 9. 2004 oprávněna poskytovat odborné studium a vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti dle zákona č. 38/2004 sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.

Zkoušky odborné způsobilosti

Doškolovací kurzy

Cizojazyčné slovníky pojmů

Elektronické výkladové slovníky anglických a německých pojmů z oblasti pojišťovnictví obsahují více než 2 000 výrazů a lze je v mezinárodním srovnání pokládat za reprezentativní.

Anglicko - český

Německo - český

Encyklopedický slovník pojmů

Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví Obsahuje výklad téměř 1 000 pojmů z různých oblastí pojištění a pojišťovnictví. Vysvětluje základní frekventované výrazy, které se vztahují k jednotlivým typům produktů, organizaci a řízení pojistného trhu nebo k samotné činnosti pojišťoven či jejich ekonomice. Zahrnuje pojmy z oblasti pojistného práva, pojistné matematiky, rizika managementu, ale i z prostředí distribuce.

Vyhledat výraz

Brožury

Specializované, tematicky zaměřené brožury poskytují souhrn informací k danému pojistnému produktu nebo konkrétní rady k určité situaci, která úzce souvisí s problematikou pojištění. Tyto informačně - instruktážní příručky představují stručného průvodce daným pojištěním „krok za krokem" od jeho sjednání až po případnou likvidaci pojistné události.

Více informací