Samoregulační standardy ČAP
Mapa stránek
Informace pro zaměstnavatele a klienty pojišťoven
Pojistná smlouva v novém občanském zákoníku
Vyhláška č. 305/2016 Sb.
Vyhláška č. 306/2016 Sb.
Vyhláška č. 307/2016 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 168/1999 Sb.
Vyhláška č. 205/1999 Sb.
Zákon č. 38/2004 Sb.
Vyhláška č. 582/2004 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998
Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010
Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24.března 2010
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009
Směrnice rady ze dne 25. února 1964
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES
Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978
Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ESze dne 5. listopadu 2002
Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987
Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984
První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973
Informace k § 2789 NOZ
PŘ 2/ČAP2010
PŘ 1/ČAP2008
ČAP VdS 2496
ČAP CFPA 006
ČAP CEA 005
ČAP 014
ČAP CEA 4001
Zkoušky odborné způsobilosti
Doškolovací kurzy
Knihovní řád a ceník
Poslání a statut
Nástroje pojišťoven pro kontrolu externích distribučních sítí a flotilářů
Samoregulační opatření ke sdělování informací pojišťovacími zprostředkovateli
Rekapitulace stavu pojistné smlouvy
Modelace vývoje pojistného
Předsmluvní informace o produktu ŽP
Organizační struktura
Členové
Základní údaje
Kontakt
Prezidium
Kontrolní komise
Etický výbor
Stanovy
Kodex etiky
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Právník bezpečnostní sekce
Vývoj pojistného trhu 1-3/2020
Vývoj pojistného trhu 1-12/2019
Vývoj pojistného trhu 1-9/2019
Vývoj pojistného trhu 1-6/2019
Vývoj pojistného trhu 1-3/2019
Vývoj pojistného trhu 1-12/2018
Vývoj pojistného trhu 1-9/2018
Vývoj pojistného trhu 1-6/2018
Vývoj pojistného trhu 1-3/2018
Vývoj pojistného trhu 1-12/2017
Vývoj pojistného trhu 1-9/2017
Vývoj pojistného trhu 1-6/2017
Vývoj pojistného trhu 1-3/2017
Vývoj pojistného trhu 1-12/2016
Vývoj pojistného trhu 1-9/2016
Vývoj pojistného trhu 1-6/2016
Vývoj pojistného trhu 1-3/2016
Vývoj pojistného trhu 1-12/2015
Vývoj pojistného trhu 1-9/2015
Vývoj pojistného trhu 1-6/2015
Vývoj pojistného trhu 1-3/2015
Vývoj pojistného trhu 1-12/2014
Vývoj pojistného trhu 1-9/2014
Vývoj pojistného trhu 1-6/2014
Vývoj pojistného trhu 1-3/2014
Vývoj pojistného trhu 1-12/2013
Vývoj pojistného trhu 1-9/2013
Vývoj pojistného trhu 1-6/2013
Vývoj pojistného trhu 1-3/2013
Vývoj pojistného trhu 1-12/2012
Vývoj pojistného trhu 1-9/2012
Vývoj pojistného trhu 1-6/2012
Vývoj pojistného trhu 1-3/2012
Vývoj pojistného trhu 1-12/2011
Vývoj pojistného trhu 1-9/2011
Vývoj pojistného trhu 1-6/2011
Vývoj pojistného trhu 1-3/2011
Vývoj pojistného trhu 1-12/2010
Vývoj pojistného trhu 1-9/2010
Vývoj pojistného trhu 1-6/2010
Vývoj pojistného trhu 1-3/2010
Vývoj pojistného trhu 1-12/2009
Vývoj pojistného trhu 1-9/2009
Vývoj pojistného trhu 1-6/2009
Vývoj pojistného trhu 1-3/2009
Vývoj pojistného trhu 1-4/2008
Vývoj pojistného trhu 1-9/2008
Vývoj pojistného trhu 1-6/2008
Vývoj pojistného trhu 1-3/2008
Vývoj pojistného trhu 1-12/2007
Vývoj pojistného trhu 1-9/2007
Vývoj pojistného trhu 1-6/2007
Vývoj pojistného trhu 1-3/2007
Vývoj pojistného trhu 1-12/2006
Vývoj pojistného trhu 1-9/2006
Vývoj pojistného trhu 1-6/2006
Vývoj pojistného trhu 1-3/2006
Majetkové škody 1-3/2020
Majetkové škody 1-12/2019
Majetkové škody 1-9/2019
Majetkové škody 1-6/2019
Majetkové škody 1-3/2019
Majetkové škody 1-12 2018
Majetkové škody 1-9/2018
Majetkové škody 1-6/2018
Majetkové škody 1-3/2018
Majetkové škody 1-12/2017
Majetkové škody 1-9/2017
Majetkové škody 1-6/2017
Majetkové škody 1-3/2017
Škody způsobené živly 1-12/2016
Škody způsobené živly 1-9/2016
Škody způsobené živly 1-6/2016
Škody způsobené živly 1-3/2016
Škody způsobené živly 1-12/2015
Škody způsobené živly 1-9/2015
Škody způsobené živly 1-3/2015
Škody způsobené živly 1-6/2015
Škody způsobené živly 1-9/2014
Škody způsobené živly 1-6/2014
Škody způsobené živly 1-3/2014
Škody způsobené živly 1-12/2014
Škody způsobené živly 1-12/2013
Škody způsobené živly 1-9/2013
Škody způsobené živly 1-6/2013
Škody způsobené živly 1-3/2013
Škody způsobené živly 1-12/2012
Škody způsobené živly 1-6/2012
Škody způsobené živly 7-8/2012
Škody způsobené živly 1-3/2012
Škody způsobené živly 1-12/2011
Škody způsobené živly 1-9/2011
Škody způsobené živly 1-6/2011
Škody způsobené živly 1-3/2011
Škody způsobené živly 1-12/2010
Škody způsobené živly 1-12/2009
Škody způsobené živly 1-12/2008
Škody způsobené živly 1-12/2007
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Přehled o soukromém životním pojištění
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2018)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2017)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2016)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2015)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2014)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2013)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2012)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2011)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2010)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2009)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2008)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2007)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2006)
Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2005)
Škody způsobené orkánem Herwart k 7.12.2017
Škody způsobené orkánem Xaver k 19.12.2013
Škody způsobené povodní k 30.11.2013
Škody způsobené povodní k 31.8.2013
Škody způsobené bouří k 31.8.2013
Škody způsobené bouří k 15.8.2013
Škody způsobené povodní k 1.8.2013
Škody způsobené bouří k 1.8.2013
Škody způsobené povodní k 3.7.2013
Škody způsobené povodní k 26.6.2013
Škody způsobené povodní k 20.6.2013
Pojistné události z nástupu zimy - od 28.11.2010
Škody způsobené povodní k 30.9.2010
Škody způsobené krupobitím k 6.9.2010
Škody způsobené povodní k 6.9.2010
Škody způsobené krupobitím k 30.8.2010
Škody způsobené povodní k 30.8.2010
Škody způsobené krupobitím k 23.8.2010
Škody způsobené povodní k 23.8.2010
Škody způsobené krupobitím k 20.8.2010
Škody způsobené povodní k 20.8.2010
Škody způsobené krupobitím k 18.8.2010
Škody způsobené povodní k 16.8.2010
Škody způsobené povodní k 13.8.2010
Škody způsobené povodní k 11.8.2010
Škody způsobené povodní k 30.6.2010 - Souhrn
Škody způsobené povodní k 21.6.2010
Škody způsobené povodní k 21.6.2010
Škody způsobené povodní k 14.6.2010
Škody způsobené povodní k 7.6.2010
Škody způsobené povodní k 4.6.2010
Škody způsobené povodní k 31.5.2010
Škody způsobené povodní k 28.5.2010
Škody způsobené povodní k 26.5.2010
Škody způsobené povodní k 24.5.2010
Škody způsobené povodní k 19.5.2010
Škody způsobené povodní k 17.5.2010
Škody způsobené povodní k 31.8.2009
Škody způsobené vichřicí EMMA k 31.5.2008
Škody způsobené vichřicí EMMA k 30.4.2007
Škody způsobené vichřicí EMMA k 31.3.2008
Škody způsobené vichřicí EMMA k 25.3.2008
Únor - měsíc životního pojištění
Škody způsobené orkánem Kyrril k 30.4.2007
Škody způsobené orkánem Kyrril k 31.3.2007
Škody způsobené orkánem Kyrril k 26.2.2007
Škody způsobené orkánem Kyrril k 19.2.2007
Škody způsobené orkánem Kyrril k 12.2.2007
Základní zdravotní pojištění cizinců
Podnikatelé a průmysl
Občané
Pojistná hodnota domácnosti
Pojistná hodnota stavby
Důležité odkazy
Zprostředkovatelé
Pojistný podvod
Pojistná smlouva
Asistenční služby
Škodní události
Odpovědnost za škody občanů
Pojištění motorových vozidel
Pojištění domácnosti a stavby
Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře
Zproštění od placení
Závažná onemocnění
Invalidita
Smrt z jakýchkoli příčin
Dožití
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky
Úraz – doba nezbytného léčení
Denní dávka při pracovní neschopnosti
Hospitalizace
Storno cesty
Odpovědnost za škody občanů
Zavazadla
Úraz
Pojištění léčebných výloh
Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
Pojištění právní ochrany
Pojištění motorových vozidel
Pojištění majetku
Pojištění osob
Cestovní pojištění
Logo ke stažení
Vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020: Dopad pandemie COVID 19 na kvartální výsledky pojistného trhu
Nestihli jste v nouzovém stavu navštívit včas STK? Pojišťovny vychází vstříc motoristům s propadlou technickou kontrolou
Pojišťovny potvrzují, že dokážou odhalovat pojistné podvody ve vyšších finančních objemech.
Vývoj pojistného trhu v roce 2019
Upozornění pro klienty pojišťoven v souvislosti s vládním přijetím Daňového balíčku:
4. konference pojistného trhu ČAP: Insuring Healty Future
Ceny Effie ovládla kampaň Nepozornost zabíjí
Trest za obezřetnost dopadne na pojišťovny i jejich klienty
Vývoj pojistného trhu ve 3. Q 2019: Majetkovým škodám opět dominovaly události způsobené vichřicemi a krupobitím
Pojišťovny chtějí investovat 10 miliard do dostupného bydlení a sociálních služeb místo zdanění s dopadem na klienty
Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví mají zelenou: Databázi otázek dokončily ČAP a EFPA
Vývoj pojistného trhu za 1. pololetí 2019: Vichřice a krupobití způsobily rekordní škody za více než miliardu korun
ČAP: První kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění: transparentnost a přehlednost pro klienty
Vrcholní představitelé pojišťoven posílají otevřený dopis poslancům, apelují:
Cyber Insurance Conference 2019
Kulatý stůl ekonomů a právníků: Zdanění technických rezerv pojišťoven a jeho důsledky
Připomínkování databáze otázek ke zkouškám odborné způsobilosti dle ZDPZ odbornou veřejností
Vývoj pojistného trhu v 1 Q 2019: největší škody za posledních devět let v důsledku tíhy sněhu a vichřic
Kancelář ombudsmana ČAP zahájila činnost: nezávislá instituce pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění
Vývoj pojistného trhu v roce 2018: trh meziročně roste díky neživotnímu pojištění. Během roku výrazně vzrostl objem vodovodních škod
Bilance orkánu Herwart po roce od úderu: Pojišťovny již vyřídily 93 % z 50 133 vzniklých pojistných událostí. Celkový objem škod narostl na 1,444 mld. Kč
ČAP: Od ledna 2019 začíná nové, dvouleté volební období shromáždění členů asociace. Prezidentem ČAP bude opět Martin Diviš
Konference ČAP: Cool Driving: Challenging Autonomous Systems Jak blízko jsme autonomnímu řízení a kdo bude pojistníkem zítřka?
Zkoušky odborné způsobilosti: veřejnou zakázku České národní banky získaly ČAP a EFPA
Soudy rozhodují o platnosti smluv investičního životního pojištění
Úprava motorové směrnice EU se dotkne i českých motoristů
Mobil za volantem může za každou čtrnáctou škodu z povinného ručení. Změnit to má kampaň #nepozornostzabíjí.
Analýza ČAP: Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku
Analýza ČAP: Pojištění odpovědnosti má pouze každý 11. živnostník či podnikatel
Pojišťovnictví se mění – a mění se i lidé, kteří v něm pracují. Pojišťovny zavádějí nové pozice kvůli technologiím a regulaci
Počet prověřovaných pojistných podvodů v roce 2017 narostl o 13 %. Pojišťovny uchránily před podvodníky více než miliardu korun.
Pojišťovny občanům po orkánu Herwart nahradily již téměř polovinu pojištěných škod
Upozornění na možné nekalé praktiky
Konference ČAP: Pojišťovny jako lídr, nebo follower změn?
Orkán Herwart byl druhou nejničivější vichřicí v České republice z pohledu pojištěných škod
Pojišťovny svazuje evropská regulace. Lidé by uvítali srozumitelnější pojistné podmínky
Služby pojišťoven se za posledních 5 let zlepšily, myslí si většina Čechů
Jan Höfer finančním ředitelem v České asociaci pojišťoven
Kybernetických útoků přibývá, pouze technické zabezpečení nestačí
Vývoj pojistného trhu – 1. čtvrtletí 2017
6 % řidičů někdy vědomě řídilo nepojištěné vozidlo, pojištění řidiči je chtějí přimět k odpovědnosti
Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu opět vzrostla
I na lyžích vás může dohnat „Den blbec“ a vystavit vám tučný účet
Pojišťovnictví jako garant bezpečné budoucnosti klienta
Češi jsou grandi, když někomu způsobí škodu, nejčastěji ji uhradí ze své kapsy
Bilanci povinného ručení zhoršují nejrizikovější segmenty motoristů
Motoristé si více sjednávají havarijní pojištění
Pojistka na blbost pomáhá často i v kuriózních situacích, potvrzují to příběhy z pojišťoven
Každý má někdy Den blbec, říká Česká asociace pojišťoven
ČAP a ČKP představují jednotný vizuální styl
Varování: Podvodníci se vydávají za Českou asociaci pojišťoven a klamou klienty
Tempo růstu pojistného trhu posílilo meziročně o 2 %
Jarní bouřky způsobily klientům pojišťoven škodu za 1,2 miliardy korun
Etický výbor České asociace pojišťoven posiluje svoji pozici
Jan Matoušek výkonným ředitelem České kanceláře pojistitelů
Česká asociace pojišťoven radí, jak minimalizovat škody způsobené bouřkou, krupobitím, vichřicí či požárem
Pojistný trh roste díky havarijnímu pojištění
Pojišťovny rozeslaly klientům více než 2 miliony potvrzení pro daňové úlevy
Českou asociaci pojišťoven nadále povede Martin Diviš
Pojistný obzor zdarma a v nové podobě!
Za škody způsobené živly vyplatily v roce 2015 pojišťovny téměř 1,3 mld. Kč. Nejčastěji zasáhly vichřice, hromy a blesky
Nevíte si rady s uplatněním daňového odpočtu z životního pojištění?
Pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než miliardu korun!
Pojistný trh v roce 2015 podrželo neživotní pojištění
Pojistný trh: Mírný růst díky vývoji podnikatelského pojištění
Pojistné za 1. pololetí dosáhlo téměř 60 mld. Kč
Výkonným ředitelem ČAP se stane Jan Matoušek
Stagnace pokračuje, roste podnikatelské pojištění
Pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než miliardu korun
Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na milionové škody způsobené při sportování
Škody způsobené dětmi a domácími mazlíčky mohou vyjít draho
Provoz domácnosti není bez rizika. Pojištění odpovědnosti vám kryje záda
Zodpovědně k odpovědnosti, nabádá Česká asociace pojišťoven
Neživotní pojištění posiluje
Pojišťovny vybraly na povinném ručení více, na pokrytí nákladů to ale nestačí
Trend mírného oživení pojistného trhu trvá
Pojišťovny zavádějí nová samoregulační opatření
Životní pojištění zůstane po navržených úpravách správným produktem pro zajištění se na stáří
Poctiví řidiči možná budou platit za nepoctivé
Mírné oživení pojistného trhu pokračuje
Navrhovaný zákon klienty cestovních kanceláří neochrání
ČAP radí: Co dělat, když zahraniční dovolenou pokazí pojistná událost…
ČAP radí: Aby se pro vás dovolená nestala noční můrou, pojistěte se
Pojistný trh začíná lehce ožívat
Povinné ručení vloni skončilo ve ztrátě, letos by mohlo dojít ke stabilizaci
Pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než miliardu korun!
Zimní mrazy dokáží napáchat na majetku velké škody
Únorová kampaň ČAP se letos zaměřuje na pojištění proti živlům
Pojistný trh bez výrazné změny
Pojistný trh stále na úrovni stagnace
Legislativní změny přinesou rozšíření odškodňování pro občany, více peněz na prevenci a odstraňování dopravních nehod, ale i vyšší náklady pro pojišťovny
Upozornění na nekalé praktiky zprostředkovatelů
Stagnující pojistný trh naznačuje změny
Pojišťovny odhalily pojistné podvody za miliardu korun!
ČAP radí klientům poškozeným nepřízní povodní a záplav
Pojistný trh posiluje o desetiny procenta
Cyklistická sezona začíná
Martin Diviš zvolen novým prezidentem České asociace pojišťoven
Více než polovina Čechů neaktualizuje své pojistné smlouvy
Polovina z nás má zkušenost s pojistnou událostí
Češi dají na finanční poradce více než jinde v Evropě
Znalosti Čechů v oblasti pojištění jsou podprůměrné
Jak se Češi zajišťují na podzim svého života?
Jak se pojišťujeme? Ženy versus muži
Ženy, muži a jejich vztah k pojištění vozidel
Pojistný trh opět stagnuje
Nenechte si zkazit Vánoce. Požár není pěkný dárek!
Incident na sjezdovce se lyžařům bez pojištění může značně prodražit!
Stagnace českého pojistného trhu pokračuje
Blíží se konec „zvýhodňování“ žen při výpočtu pojistného
Levné povinné ručení se brzy stane minulostí
Jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře
ČAP radí klientům poškozeným nepřízní letních živlů
Co dělat, když mám problém na zahraniční dovolené?
Lidé si více pojišťují životní rizika
Jak POJISTIT SVÉ DÍTĚ poradí nová informační brožura ČAP
Prezidium ČAP v novém složení
Pojišťovny mají nový nástroj na boj s podvodníky
SPZ na osobu zkomplikuje identifikaci vozidel
Úrazový formulář pro lékaře ke stažení na stránkách ČAP
Pojistná ochrana českých domácností je ve srovnání s EU téměř třetinová
Pojistný trh stagnuje
Bez pojištění odpovědnosti se ze sjezdovky nepouštějte!
Spočítejte si, na jakou částku si pojistit domácnost
Zimní cestu na lyže si dobře pojistěte!
Pojištění vozidel brzdí dynamiku pojistného trhu
Životní pojištění: předepsané pojistné roste, pojištěných však ubývá
Na letní dovolenou odjíždějte bez rizika!
Cenová válka na trhu s pojištěním vozidel přetrvává
Ceny pojistného pro ženy pravděpodobně vzrostou
Postupovat správně při dopravní nehodě dokáže jen necelá polovina motoristů
Živly poškodily v loňském roce více než 30 tisíc vozidel
Čím se řídit při sjednání pojištění vozidla
4 nejčastější chyby, které lidé dělají v pojištění vozidel
Jsou české pojišťovny připraveny na nový regulatorní režim Solvency II?
Méně lidí si kryje svá životní rizika
Pouze 18% vozidel je havarijně pojištěno!
Pojišťovny opět úspěšné v boji s podvodníky
Největší počet škod v letošním roce způsobil sníh
Nedávejte živlům šanci
Ceny pojištění automobilů meziročně klesají
Letošní živly napáchaly enormní škody
Jednorázové vklady do životního pojištění zvýšily tempo růstu pojistného trhu!
Na kolik pojistit dům? Zjistíte na stránkách ČAP!
Prezident ČAP členem Strategického výboru CEA
ČAP radí klientům poškozeným povodní
Povodňové mapy pro veřejnost zdarma
Pojišťovny varují řidiče před využíváním nesmluvních asistenčních služeb!
Předepsané pojistné u pojištění vozidel výrazně kleslo
Prezidium ČAP má nového člena
Pojišťovny jsou v odhalování pojistných podvodů stále úspěšnější
Nová evropská pravidla regulace mohou významně zdražit pojistné
Životní pojištění - nepodceňujte rizika!
Pojistný trh předčil prognózy
Jak se zachovat při dopravní nehodě?
Nepodceňujte rizika zimní dovolené!
Výsledky pojistného trhu jsou nadále stabilní
Dynamika pojistného trhu zpomaluje
Měsíc po povodních: pojišťovny registrují více než 15 tisíc škodních událostí
Předsedou Výboru pro finanční trh se stal Tomáš Síkora
Pojišťovny jsou proti krizi odolné
Stabilitu pojistného trhu podporuje i rozvážnost klientů
Kvalitní cestovní pojištění: milionová ochrana za 20 korun
Rušení pojistek v době krize je hazard
Životní pojištění táhne pojistný trh vzhůru
Jak správně pojistit chatu či chalupu?
6 nejčastějších chyb, které lidi dělají v pojištění majetku
Lidé se snaží na pojištění majetku šetřit, podceňují přitom rizika
Prokázané pojistné podvody opět překročily půl milionu korun
Pojistný trh mírně zpomalil, stále však rostl
Únor - měsíc pojištění
ČAP a Intermap Technologies zveřejňují povodňové mapy
Správným postupem při nehodě k bezproblémové likvidaci škod
Statistiky ČAP: pojistný trh stále v černých číslech
Životní pojištění opět přebírá štafetu
Dva měsíce po Emmě: členské pojišťovny vyplatily škody 80 procentům poškozených
Zelená karta – nově jediný doklad o povinném pojištění vozidla!
Pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než půl miliardy korun
Neživotní pojištění nabralo dech
Motivace ke slušnosti – dohoda o limitu hmotné škody pro přivolání policie
Životní pojištění opět vzrostlo o 11,4 %
Produktové infolisty k životnímu pojištění na novém webu ČAP
Etický výbor ČAP zahajuje svou činnost
ČAP vydává výroční zprávu 2006
Grandi platí škodu ze svého, rozumný člověk se raději pojistí
Účty za řádění živlů, nezvané návštěvy i za vlastní chyby přenechte pojišťovně
Pojistit lze i některá rizika při podnikání
Neplaťte škody z vlastní kapsy
Životní pojištění musí odpovídat rizikům klienta
Jak co nejlépe sjednat životní pojištění?
Bouřky a krupobití napáchaly škody za miliardu
Cestovní pojištění
Nejlevnější pojištění nebývá nejlepší
Místo o klienty pojišťovny soutěží o přízeň prodejců
Havarijní pojištění nikdy nebylo výhodnější
Pojištění domácnosti kryje živelní škody i škody z vloupání
Voda, vichr, blesk. Živly v ofenzivě
Bilance pojistného trhu a vyhlídky pro rok 2016
Regulace omezí předčasné ukončování životních pojistek
Soumrak šťavnatých provizí
Havarijní pojištění má jen každé čtvrté auto
Lovci nehod stále ohrožují tisíce řidičů
Pojištění odpovědnosti v občanském životě přijde vhod na horách i doma
V Česku není pojištěná třetina domů
Cena již nehraje při výběru pojištění klíčovou roli
Kolik zaplatíme za povinné ručení
Na pojištění domácnosti se šetřit nevyplácí
Pojištění proti úpadku je zpátky
Klienti cestovek jsou nejlépe chránění spotřebitelé
Lidé riziko úrazu v pojištění podceňují
Pět nejčastějších chyb v životním pojištění
Co je dobré vědět před sjednáním životního pojištění
Ryby v rybníce nepojistíte
Pojištění domácnosti a majetku
Nebojte se v případě problémů obrátit na svou asistenční službu
Pojistěte svou letní dovolenou
Pojišťovnám rostou náklady, další zdražování povinného ručení bude nezbytné
Co Čech, to motorista
Boj o miliardy: ze zákona o pojišťovácích může být hybrid
Ceny povinného ručení rostou, motoristé ale dostávají kvalitnější služby
Kudy se bude ubírat distribuce v pojišťovnictví
Co letos čeká motoristy
Jak známe pojištění odpovědnosti: Horší čtyřka!
Pojištění odpovědnosti má jen necelá třetina Čechů. Škody přitom mohou jít až do milionů!
Pojištění odpovědnosti: Když sport škodí zdraví
Nehoda číhá i doma. K čemu je pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti podceňujeme. Škody můžou jít do milionů
Havarijní pojištění má jen pětina motoristů
Pojišťovny bojují o zachování trestu pro neplatiče
Většina řidičů si vybírá pojištění podle ceny
Víte jak postupovat při nehodě?
7 x na téma povinné ručení
Životní pojištění se mění jen minimálně
Pojišťovny by rády omezily provize prodejců pojištění, ti s návrhy nesouhlasí.
Expert: Ohlídejte si životní pojistku, abyste nepřišli o daňovou úlevu
Klienti sjednanému produktu často nerozumí
Standardizací získá klient přehled o nákladech a zhodnocení pojištění
Pojištění pro juniory: Úrazové nebo životní?
Jak si Češi pojišťují svá životní rizika?
Navrhovaný zákon klienty cestovních kanceláří neochrání
Češi často vůbec nevědí, jaké pojištění vlastně kupují
I na komplikace o dovolené existuje lék
Jak řešit pojistnou událost v zahraničí
Nepodceňujte cestovní pojištění
Asistenční služby fungují i na cestách
Chystáte se do zahraničí? Cestovní pojištění: Důležité rady před dovolenou
Pojistná ochrana před živly by měla být samozřejmostí
Proti živlům jsou pojištěny dvě třetiny chat a chalup
Majetek v létě ohrožují živly i pobertové
Cestovní pojištění v praxi
Havarijní pojištění
Pojišťovnictví zrcadlí ekonomickou situace
Havarijní pojištění má jen pětina motoristů, ostatní si škody platí
Proti živlům je pojištěná necelá třetina aut
Povinné ručení
Změny distribuce jsou nezbytné
Vichřice, bouřka a krupobití
Nejničivějším živlem jsou povodně
Pojistná ochrana před živly by měla být samozřejmostí
Živlům neporučíme, ale chránit se můžeme
Lyžování v Alpách: bez pojištění může stát jmění
Co nejvíce podceňujeme a jaké děláme chyby při pojištění domácnosti?
Havarijní pojištění
Dívejme se dopředu
Náklady pojišťoven u povinného ručení porostou
Zákonné limity na pokrytí škod často nestačí
Povinné ručení stojí v Česku polovinu toho, co je běžné ve srovnatelných zemích
Při zrušení smlouvy klient vždy tratí
Povinné ručení zdraží. Nejméně o desetinu
Povinné ručení zdraží nejéně o deset procent
Pojištění pro děti
Co je dobré vědět před sjednáním životního pojištění?
Firmy už dnes chtějí bezpečné pojištění, ale za dobrou cenu
Jak mají češi pojištěný svůj majetek?
Plánujete letní dovolenou? Nezapomeňte na kvalitní pojištění
Regulace distribuce má jít cestou evoluce nikoliv revoluce
Pojistná ochrana má odpovídat životním potřebám a závazkům
Dvě třetiny lidí považují své pojištění za dostatečné
Jak zjistit minimální hodnotu nemovitosti
K životnímu pojištění jdou připojistit i další rizika
Rozsah asistenční služby závisí na sjednaném typu pojištění
Řídit se jenom cenou se nevyplácí
Kombinované produkty životního pojištění
Havarijní pojištění
Povinné ručení čeká nevyhnutelné zvýšení sazeb
Odvody pro hasiče pojišťovny maržemi nepokryjí
Ručení a havarijní pojištění motoristé stále nerozlišují
Povinné ručení
Únor měsíc pojištění: Ženy versus muži
Ženy dávají přednost osobnímu kontaktu
Pojistný trh stagnuje, ale "drží"
Češi v pojištění stále tápou
Krade se stále...
Rozhodující je rozsah krytých rizik a limity plnění, ne cena pojistky
Nejčastější omyly při určování rizik
Po letech růstu pojistný trh stagnuje
Očekávám, že povinné ručení zdraží o 6 až 7 procent
Chránit majetek proti živlům se vyplácí
Jak postupovat při dopravní nehodě
Jen každé páté vozidlo má havarijní pojištění
Vysoké pojistné plnění zvýší ceny pojistek
Jak postupovat při nehodě v zahraničí?
Povinné ručení
Pojištění pro děti: Úrazové, nebo životní?
Když se cestovní kancelář málo pojistí, nemůže za to pojišťovna
Pojištění dětí
Česká asociace pojišťoven radí, jak postupovat v případě dopravní nehody
V zabezpečení na stáří vám pomůže životní pojištění
Pojistná částka musí odpovídat skutečné hodnotě majetku
Vaše dovolená si zaslouží kvalitní pojištění
V zabezpečení na stáří životní pojištění pomůže
Pojistná ochrana musí odpovídat životním potřebám a závazkům
Ceny pojistného zřejmě porostou
Havarijní pojištění má smysl a hlavně se vyplatí
Pojistná ochrana českých domácností
Každá třetí domácnost je nepojištěná
Pojistitelé se budou muset smířit s novou legislativou
Nepojištěná je každá druhá domácnost
Pojištění domácností má jen třetina Čechů
Každá třetí nemovitost v Česku není pojištěna
Hodně nemovitostí nění dostatečně pojištěno
Havarijní pojištění, ano či ne?
Pojištění podnikatelských rizik
Tomáš Síkora: Cenovou válku trh nevydrží, povinné ručení bude muset zdražit
Je váš majetek skutečně dobře pojištěn?
Pojistný trh roste díky životnímu pojištění
Zrušení segmentace zvýší ceny pojistného pro ženy
V Česku je denně ukradeno 35 aut
Životní pojištění - v mládí sjednáte, v důchodu oceníte
Pojistné v loňském roce vzrostlo o osm procent
Bez povinného ručení nelze jezdit, s havarijním pojištěním se jede klidněji
S hlášením pojistné události neotálejte
Majetek ochrání nejen zámky, ale i kvalitní pojištění
Při zjištění vloupání okamžitě volejte policii Česká asociace pojišťoven radí
Na škody z povodní a sněhu vyplaceno 8 miliard
Do bytů, domů a chat je denně hlášeno 41 vloupání
Vše o pojištění najdete na stránkách www.jaksepojistit.cz
Po dvou letech stagnace pojistný trh opět roste
Kampaň potvrdila, že motoristé podceňují pojišťění vozidel
Pojištění sjednávají lidé hlavně podle ceny
Havarijně pojištěna je v Česku necelá pětina aut 
Pojišťovny nabízejí motoristům další novinky
Peníze nebo život....
Pojištění často neodpovídá skutečné hodnotě majetku
Neorientujete se v nabídce pojištění? Pomůžou stránky ČAP
Zákonné pojištění letos významně mění podobu
Tlak na snižování cen u pojištění vozidel trvá
Povinné ručení se se přímou likvidací výrazně mění
Pojišťovny nabídly přímou likvidaci škod
Bojovat se živly pomůže řádné pojištění nemovitosti
Za volant jen s právní ochranou
Pojišťovny změnily tvář povinného ručení
Životní pojištění může být investičním spořením
Novým trendem jsou balíčky produktů
Riziko úrazu lidé při pojištění často podceňují
Mimořádná příloha - Pojišťění živlů
Pojistěte se před povodní
Firmy si uvědojumí rizika živelních událostí
Mapování živelních pohrom
Klienti často nevědí, na co jsou vůbec pojištěni
Jak zjistíte, na jakou částku si nejlépe pojistit nemovitost 
Rizika povodní ohrožují desítky lokalit v ČR
Při sjednávání hypotéky se nesmí zapomenout na pojištění
Cestovní pojištění zajistí okamžitou pomoc i v daleké cizině
4. konference pojistného trhu 2019
Cyber Insurance Conference 2019
Cyber Insurance Conference 2018
Nejlepší banka 2017 a Nejlepší pojišťovna 2017
Mgr. Filip Král
Ing. Marek Hrubý
JUDr. Ing. Jakub Hradec
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
RNDr. Ivo Drápela
Ing. Tomáš Reitermann
RNDr. Karel Veselý, Ph.D.
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Jitka Chizzola
Bc. Lukáš Volf
Kateřina Lhotská
RNDr. Petr Jedlička, PH.D.
JUDr. Ing. Jakub Hradec
JUDr. Ludvík Bohman
Ing. Zdeněk Kučera
Ing. Hana Axmannová
Martin Hrdý
Ing. Ivo Bánovský
Mgr. Lucie Krejčí
Ing. Mgr. Ondřej Martinek
Lukáš Melichar
Ing. Radek Bureš
JUDr. Irena Třešňáková
Ing. Milan Gregor
Ing. Jaroslav Kulhánek
Ing. Vladimír Fuchs
Ing. Luděk Kovář
Ing. Anna Petiková
Ing. Ivo Bánovský
Ladislav Korobczuk
Jiří Fialka
Radovan Drinka
Helena Lazosová
Tomáš Síkora
Pojistná smlouva v novém občanském zákoníku
Úrazový formulář pro lékaře
Záznam o dopravní nehodě
Jak se efektivně bránit před požárem
S pojištěním proti živlům
Pojisti své dítě
Pojisti své auto
Bezpečná letní dovolená
Bezpečně na lyže
Jak postupovat při dopravní nehodě vícejazyčná
Jak postupovat při dopravní nehodě
Encyklopedický slovník pojmů
Pojistné produkty podle druhu
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění úrazu
Havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV)
Jak postupovat při dopravní nehodě
Pojištění domácnosti
Pojištění budov
Pojištění ve prospěch dítěte
Univerzální pojištění
Vkladové pojištění
Cestovní pojištění
Investiční životní pojištění
Kapitálové životní pojištění
Rizikové životní pojištění
Pojištění právní ochrany
Důchodové pojištění
Kalkulačka IŽP
Povodňové mapy
Akceptace návrhu smlouvy
Aktuální hodnota individuálního účtu
Alokační poměr
Anuita
Asistenční služba
Běžné pojistné
Bonifikace
Cizozemské vozidlo
Časová cena
Čekací doba
Činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností
Denní odškodné
Doba nezbytného léčení
Dohled v pojišťovnictví
Domovský členský stát
Dožití
Excedent
Finanční dohled
Franšíza
Indexová složka
Individuální účet
Intervence
Jednorázové pojistné
Kancelář pojistitelů
Kontrolní činnost ministerstva
Likvidace pojistné události
Nahodilá skutečnost
Návratný vklad
Nezasloužené pojistné
Neživotní pojištění
Nová cena
Obecná cena
Obmyšlený
Obnosové pojištění
Obvyklá/Obecná cena
Odkupné
Oprávněná osoba
Orgán evidence
Osoba s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny
Podílová jednotka
Podílový fond
Podíly na výnosech
Podpojištění
Pojistitel
Pojistka
Pojistná částka
Pojistná doba
Pojistná hodnota
Pojistná smlouva
Pojistná událost
Pojistné
Pojistné nebezpečí
Pojistné období
Pojistné plnění
Pojistné podmínky
Pojistné riziko
Pojistník
Pojistný kmen
Pojistný zájem
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti
Pojištěný
Pojišťovací činnost
Pojišťovací nebo zajišťovací makléř
Pojišťovací zprostředkovatel
Pojišťovna
Pojišťovna z jiného členského státu
Pojišťovna z třetího státu
Poplatky
Poškozený
Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky
Připojištění
Příslušenství pojistného kmene
Regulovaný trh
Rizikový kapitál
Samostatný likvidátor pojistných událostí
Skupinové pojištění
Smluvní ujednání
Solventnost
Splnitelnost závazků
Správa pojištění
Sublimit
Škodní událost
Škodové pojištění
Technická úroková míra (TÚM)
Technické rezervy
Trvalé následky úrazu
Trvalý nosič dat
Tuzemská pojišťovna
Účastník soukromého pojištění
Úraz
Vinkulace pojištění
Vozidlo
Výluky z pojištění
Zajištění
Zajišťovací činnost
Zajišťovna
Zasloužené pojistné
Zelená karta
Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
Zproštění od placení
Životní pojištění
Cizojazyčné slovníky pojmů