Statistika se zaměřuje na tu část předepsaného pojistného v životním pojištění, která splňuje podmínku daňové uznatelnosti. Údaje se týkají obou druhů životního pojištění - tradičního kapitálového i  investičního životního pojištění.