Pojistné produkty/Zákonná a povinná smluvní pojištění/Povinně smluvní pojištění odpovědnosti/autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (360/1992 Sb.)