Pojistné produkty/Zákonná a povinná smluvní pojištění/Povinně smluvní pojištění odpovědnosti/seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností (248/2000 Sb.)