Pojistné produkty/Zákonná a povinná smluvní pojištění/Zákonné pojištění/za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (§ 205d z. č. 65/1965 Sb.)