Pojišťovny chtějí investovat 10 miliard do dostupného bydlení a sociálních služeb místo zdanění s dopadem na klienty

Praha, 23. října 2019 – 3 400 korun. To je částka, o kterou by klient s průměrnou smlouvou životního pojištění přišel z důvodu nižší výnosnosti z důvodu zdanění technických rezerv. Ukázal to expertní odhad České asociace pojišťoven na základě typické smlouvy životního pojištění, která je uzavřená na 22 let s pojistným přibližně 800 korun měsíčně. Pojišťovny nabízí jiné řešení, jak státu pomoci.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, k vývoji situace okolo jednání o návrhu zdanění technických rezerv říká: „Od začátku upozorňujeme na fakt, že zdanění technických rezerv bude mít přímý dopad na budoucí výplaty klientů s životním pojištěním. Na jednoduchém příkladu průměrné smlouvy životního pojištění se ukazuje, že částka, o kterou klienti kvůli tomuto zdanění v průměru přijdou, je nezanedbatelných 3 400 Kč.“

Pojišťovny své závazky vůči klientům, zapsané v pojistných smlouvách, vždy splní. Nicméně kvůli zdanění již na počátku se o tuto částku průměrně zhorší zhodnocení prostředků. Na konci smlouvy tak dostane klient méně peněz. A tam, kde klienti investují větší částky než v uvedeném příkladu průměrné smlouvy, by pak byla ztráta zhodnocení kvůli zdanění technických rezerv ještě vyšší.

Jan Matoušek dále uvádí: „Prostředky klientů, které jsou uloženy v rezervách, jsou specifické tím, že jsou to peníze s dlouhým investičním horizontem. Navíc jsou to peníze, které mají zůstat v České republice a máme se snažit, aby nezmizely v zahraničí. Ale také, aby se neprojedly v rozpočtu v průběhu dvou let a byly investovány do něčeho smysluplného,“ a komentuje možné řešení: „Nabízíme, aby stát zákonem stanovil, že životní pojišťovy musí prostředky odpovídající 4 procentům rezerv na životní pojištění investovat do dostupného bydlení a do výstavby infrastruktury pro sociální služby, jako jsou seniorské domovy a zařízení pro dlouhodobou péči“.

Pojišťovny nejen argumentují proti zdanění prostředků na výplaty klientů životního pojištění, ale zároveň nabízejí aktivní příspěvek, prostřednictvím kterého se chtějí více podílet na budoucnosti země. Navrhované řešení by v průběhu pár let přineslo investice ve výši 10 miliard korun. Takový objem peněz by vytvořil silný impulz na trhu dostupného bydlení a sociálních služeb. „Nabízíme státu jednání, ještě není pozdě se postavit na stranu klientů životního pojištění. Námi navrhované řešení přinese více prostředků, než o které by stát přišel upuštěním od zdanění rezerv na životní pojištění,“ doplnil Matoušek.

Nové odborné zkoušky v pojišťovnictví mají zelenou: Databázi otázek dokončily ČAP a EFPA

Praha, 14. srpna 2019 - Česká národní banka dne 13. srpna 2019 oficiálně převzala databázi otázek, která bude již od tohoto roku závazně používána pro odborné zkoušky podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.  Odborné zkoušky budou nově skládat všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se podílí na distribuci pojištění. Nová povinnost se může týkat až 100 000 osob, které na trhu aktuálně působí a jsou zapsány v registru ČNB.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, k projektu říká: „Pro celý trh i pro nás jako asociaci je důležité především to, že zkoušky přinesou zvýšení odbornosti zprostředkovatelů. I proto jsme se do výběrového řízení přihlásili a následně otázky vytvořili,“ a dále dodává: „Jsem přesvědčený, že je přezkoušení zásadní pro kvalitu trhu. Na otázkách pro odborné zkoušky jsme pracovali ve spolupráci s celým pojišťovnickým sektorem a jeho odborníky, velmi si také vážíme spolupráce s Českou národní bankou a Ministerstvem financí.“

Největší dílo na trhu je připraveno k použití 

Zpracovaná databáze je výsledkem projektu, jehož zadavatelem je Česká národní banka. Vítězem zakázky se v říjnu loňského roku stalo konsorcium České asociace pojišťoven a Evropské asociace finančního plánování ČR. Spojením odborníků na trh pojištění a vzdělávání byl realizován dosud největší projekt tohoto druhu v ČR, což dokumentují následující údaje:

  • 1500 vytvořených otázek v 6 tematických oblastech

  • 100 případových studií

  • Délka trvání projektu: 8 měsíců

  • Přes 70 členů týmu ČAP-EFPA

  • 271 pozvaných testerů a oponentů napříč trhem

    Databáze má sloužit trhu

„Naším cílem bylo vytvořit takovou databázi otázek, která bude odpovídat přísnému a detailnímu zadání ČNB, a současně bude využitelná jako dobrý zdroj informací a znalostí pro uchazeče. Věříme, že úspěšný absolvent využije získané znalosti i v praxi, zejména díky využití prakticky orientovaných případových studií, uvádí Petr Volek, vedoucí projektu a člen Rady EFPA ČR.  

Otevřená tvorba

Tvůrci přizvali k oponentuře vznikajících otázek také široký okruh odborné veřejnosti. Přizvány byly všechny členské společnosti profesních asociací ČAP, EFPA, AČPM, ČASF, ČLFA, ČBA a dalších.

Pozvaní zájemci z pojišťoven i distribučních společností měli možnost připomínkovat vznikající databázi dvěma způsoby:

  • vyzkoušet si test na pilotním testování v kongresovém sále ČNB, které se konalo v březnu 2019,

  • vznášet připomínky k otázkám i studiím ve speciální online aplikaci EFPA, čehož využilo 188 osob z několika desítek společností napříč trhem.

Databázi otázek nyní bude spravovat Česká národní banka ve spolupráci s odborníky z ČAP a EFPA. První uchazeči budou skládat zkoušky u akreditovaných osob již od září 2019. Všichni pracovníci pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů pak musí odbornou zkoušku složit nejpozději do konce listopadu 2020.  

Vývoj pojistného trhu za 1. pololetí 2019: Vichřice a krupobití způsobily rekordní škody za více než miliardu korun

Celkový výsledek

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 1. pololetí 2019 ve výši 68,9 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku, kdy dosáhl hodnoty 65,8 mld. Kč, narostl o 4,7 %. „Meziročně se předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP navýšilo o 3,1 mld. Kč.  Tempo růstu tak ke konci 2. Q 2019 zrychlilo o 0,8 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo za 1. pololetí roku 2019 hodnoty 22,6 mld. Kč a meziročně rostlo o 2,9 %, resp. o 627 mil. Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím tak sice nastalo drobné zpomalení dynamiky růstu, ale stále tyto výsledky překonávají jen 0,6% navýšení životního pojištění za celý rok 2018.

Celý článek ZDE

ČAP: První kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění: transparentnost a přehlednost pro klienty

Praha, 19. července 2019  – Česká asociace pojišťoven vytvořila a umístila na své webové stránky první kalkulačku čistě nákladové složky všech produktů investičního životního pojištění na českém trhu. Kalkulačka pro klienty spočítá celkovou nákladovost investiční části v procentech za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Výpočet vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a jsou v něm zahrnuty i bonusy, které mají dopad na nákladovost investiční části, pokud na ně má klient nárok vyplývající z pojistné smlouvy. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.

 „Cílem zavedení kalkulačky nákladové složky investiční části investičního životního pojištění je podpora srovnatelnosti a transparentnosti tohoto produktu,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a dodává: „Naším záměrem je zlepšit orientaci klientů z pohledu nákladovosti investiční složky, která je zde důležitá. Kalkulačka má také sloužit pojišťovacím poradcům při doporučování vhodných produktů klientům a podpořit tak zdravou konkurenceschopnost trhu. Věřím, že transparentní veřejné srovnání bude posilovat konkurenční prostředí v tomto produktu. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.“

Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách České asociace pojišťoven ZDE.

Vrcholní představitelé pojišťoven posílají otevřený dopis poslancům, apelují:

Nenechte projíst budoucnost a rezervy na životní pojištění našich klientů jen kvůli jednorázové injekci do schodkového rozpočtu.

Praha, 9. července 2019 – Projídání budoucnosti. Dopady na klienty a na rezervy vytvořené na jejich životní pojištění a pro případ velkých pojistných událostí. Odliv kapitálu  z České republiky. To je jen zlomek problémů, které může přinést schválení návrhu zákona upravujícího zdanění technických rezerv, který má v prvním čtení na dnešním programu jednání Poslanecká sněmovna. Vláda v červnu tento návrh schválila aniž by vzala v potaz připomínky České asociace pojišťoven, České národní banky, ekonomů a dalších odborníků. Česká asociace pojišťoven a generální ředitelé a zástupci představenstev pojišťoven proto dnes poslali otevřený veřejný dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby znovu zdůraznili nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven k tomu říká: „K zaslání otevřeného dopisu poslancům jsme přistoupili poté, co vláda schválila návrh zákona upravujícího zdanění technických rezerv do podoby, která potrestá obezřetnost pojišťoven, projídá budoucí daňové výnosy a přinese zdražení klientům,“ a dodává: “Upozorňujeme od začátku na to, že se jedná o nepromyšlený krok, který negativně ovlivní budoucí zisky klientů z životního pojištění, může přinést ve svém důsledku zdražení produktů, bude motivovat pojišťovny nezvyšovat rezervy. Ptáme se poslanců, zda by například v případě velkých povodní jako ty v roce 1997 byli raději, kdyby měly pojišťovny menší a nebo větší rezervy. Tak jednoduché to nakonec je.  K otevřenému dopisu se připojilo svým podpisem 23 vrcholných představitelů pojišťoven, protože se situace týká všech pojišťoven.“

Otevřený dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Cyber Insurance Conference 2019

„Rizika narůstají – a roste i počet škod způsobených kybernetickými riziky. Co však nestoupá, je povědomí klientů o těchto rizicích,“ řekl v úvodu již třetí Cyber Insurance Conference Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Letošním hlavním tématem konference byla transformace ekonomiky a s tím související nová kybernetická rizika. Na konferenci promluvili odborníci na kybernetickou bezpečnost, informační a komunikační technologie, pojišťovnictví a na zákaznické služby. Své vize představili např. zástupci Deloitte, ICTU, Microsoft nebo Boxtrap Security, ale také zahraniční řečníci a další.

Celý článek ZDE

Kulatý stůl ekonomů a právníků: Zdanění technických rezerv pojišťoven a jeho důsledky

Vláda schválila na konci května 2019 návrh zákona, který by s účinností od 1. ledna 2020 měnil způsob stanovení daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Co to znamená, jaké důsledky to může mít pro klienty a jaké další kroky budou muset pojišťovny udělat, probírali nezávislí odborníci, ekonomové a právníci spolu se zástupci médií u kulatého stolu, který se konal 11. června 2019 na půdě České asociace pojišťoven.

 

Připomínkování databáze otázek ke zkouškám odborné způsobilosti dle ZDPZ odbornou veřejností

Od 18. 4. do 9. 5. probíhal proces připomínkování otázek vytvářené databáze pro zkoušky odborné způsobilosti odbornou veřejností. Celkově byl pro tyto účely zřízen přístup do online aplikace pro připomínkování 181 osobám, přičemž jsme obrželi k otázkám téměř 300 komentářů. Tyto připomínky byly ze strany supergarantů vypořádány a 15. 5. byla odeslána zpráva o jejich zapracování České národní bance. V současné době probíhá finální připomínkování Českou národní bankou a Ministerstvem financí, jejichž komentářům se věnujeme. K tomuto účelu byla naplánována také společná jednání, na kterých budou příslušné připomínky společně diskutovány a vypořádávány.

Celý článek ZDE

Vývoj pojistného trhu v 1 Q 2019: největší škody za posledních devět let v důsledku tíhy sněhu a vichřic

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 1. čtvrtletí 2019 ve výši 34,818 mld. Kč, proti 1. čtvrtletí roku 2018 s předpisem pojistného cca 33,496 mld. Kč se jedná o 3,9% růst. „Dle metodiky ČAP tak meziročně trh narostl na předpisu pojistného o cca 1,322 mld. Kč.  Tempo růstu proti nárůstu 4,8 % za celý rok 2018 se tak v 1Q 2019 mírně snížilo na aktuální 3,9% růst,“ komentuje celkové výsledky Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

Kancelář ombudsmana ČAP zahájila činnost: nezávislá instituce pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění

Praha, 11. února 2019Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost vyřídit záležitost mimosoudní efektivní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. Dne 1. února 2019 totiž zahájila činnost Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. jako jeden ze subjektů pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (alternative disputes resolutions, ADR), a to právě v oblasti neživotního pojištění. Mimosoudní řešení sporů vychází z myšlenky, že na základě aktivního přístupu a vůle stran lze spor urovnat časově i finančně méně náročnou cestou, dojít k oboustranně vyhovujícímu výsledku a předejít soudnímu řízení. Kancelář ombudsmana ČAP nabízí spotřebitelům právě takovou smírnou cestu v jejich sporu s pojišťovnou či zprostředkovatelem pojištění. Prvním ombudsmanem Kanceláře ombudsmana ČAP se stala doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.