JUDr. Irena Třešňáková

JUDr. Irena Třešňáková
Nová lyžařská sezóna byla odstartována a čeští turisté se s nadšením vydávají na své zimní dovolené. Co by měli vědět o pojištění odpovědnosti a proč?

Číst dál...

Ing. Milan Gregor

Ing. Milan Gregor
V poslední době získává produkt povinného ručení naprosto nové dimenze.V rámci asociace se již delší dobu provádí analýzy, které směřují k možnosti plošného  zavedení systému tzv. přímé likvidace v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v ČR. Některé pojišťovny již nyní s touto...

Číst dál...

Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek
V současné době vrcholí práce na novele zákona o daních z příjmů, který je upraven zákonem č. 586/1992 Sb. Navrhuje se tato novela změny daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění, případně jiné změny podmínek zvýhodnění životního pojištění obecně?

Číst dál...

Ing. Vladimír Fuchs

Ing. Vladimír Fuchs
Jak probíhá letošní letní turistická sezóna?

Číst dál...

Ing. Luděk Kovář

Ing. Luděk Kovář
V důsledku povodní byly v letošním roce v ČR zaznamenány sesuvy půdy. Můžete toto riziko a problematiku s tím spojenou popsat detailněji? Co tyto jevy způsobilo a jak je možné tato rizika eliminovat?

Číst dál...

Ing. Anna Petiková

Ing. Anna Petiková
Přestože se s termínem “podpojištění”, spojovaným s pojištěním majetku, setkáváme stále častěji, ne každý ví, co si pod ním představit a jaký vliv může mít na výši vyplaceného pojistného plnění v případě, že nastane škoda. Můžete tuto problematiku objasnit, případně doporučit, jak se...

Číst dál...

Ing. Ivo Bánovský

Ing. Ivo Bánovský
V návaznosti na zveřejnění aplikace „Povodňových map“ zaznamenáváme velký zájem uživatelů a to nejen o samotnou službu. Veřejnost zajímá historie celého projektu, principy i technické parametry. Můžete Vaši aplikaci uživatelům představit trochu detailněji?

Číst dál...

Ladislav Korobczuk

Ladislav Korobczuk
Jaké změny pro pojišťovny může přinést připravovaná novela zákona o účetnictví?

Číst dál...

Jiří Fialka

Jiří Fialka
Implementaci odsouhlasené rámcové směrnice Solvency II ohrožují nepřiměřené návrhy Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS).  V čem vidíte největší rizika?  Jaké konkrétní dopady může schválení tohoto opatření mít pro klienty...

Číst dál...

Radovan Drinka

Radovan Drinka
Jakým způsobem může ovlivnit předpokládaná klimatická změna katastrofické škody v oblasti majetkového pojištění?

Číst dál...