Cestovní kancelář, u které kupujete zájezd, je povinna Vám předat spolu s cestovní smlouvou také doklad o pojištění záruky pro případ svého úpadku vydaný pojišťovnou, jež musí mimo jiné obsahovat i způsob oznámení pojistné události.
K úpadku cestovní kanceláře došlo

a) než jste odcestovali:

1. Vyplňte formulář „Oznámení o škodné události/škodní protokol"
2. Přiložte originál nebo ověřenou kopii:

  • cestovní smlouvy
  • dokladu o zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu

b) jste již na pobytu v zahraničí:

1. Kontaktujte asistenční službu pojišťovny, která se postará o Váš bezpečný návrat do ČR.
2. Po návratu do ČR postupujte stejně jako v případě, že jste na zájezd neodcestovali.
3. V případě, že pro návrat do ČR nevyužijete služeb smluvní asistenční služby, předložte následně
pojišťovně doklady o dalších výdajích spojených s pojistnou události (např. náklady za dočasné
ubytování, výdaje na zpáteční cestu apod.).
4. Pojišťovna zahájí obvykle výplatu pojistného plnění v souladu s pojistnými podmínkami.