Smrt následkem úrazu

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu".2. Přiložte: kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list...

Číst dál...

Trvalé následky

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.)3. V případě, že...

Číst dál...

Úraz – doba nezbytného léčení

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí jen předložit lékařskou zprávu). 2. Nezapomeňte vyplnit: čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu, datum úrazu, adresu...

Číst dál...