Budu v zahraničí ošetřen zdarma?

Pokud se necháte ošetřit ve smluvním zařízení, které vám doporučí asistenční služba, úhradu nákladů na léčbu nehradíte (vše zařídí právě AS). Pokud však navštívíte např. soukromého lékaře, který s AS nespolupracuje, budete muset náklady uhradit hotově a po návratu do ČR je uplatnit u své pojišťovny.

Co je hlavní náplní asistenční služby?

Asistenční služba zařídí potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Funguje 24 hodin denně v českém jazyce. Spojení na konkrétní asistenční službu naleznete v pojistné smlouvě.
Jak mám postupovat, když lékař chce za ošetření zaplatit hotově a já nemám dostatečnou finanční hotovost?
Před případnou návštěvou lékaře v zahraničí vždy kontaktujte asistenční službu (pokyn jak postupovat obdržíte při sjednání pojištění). Ta vám doporučí vhodného lékaře, který platbu nebude vyžadovat nebo případně s lékařem dohodne garanci uhrazení nákladů na ošetření. Asistenční služby jsou schopné pro klienta zajistit i finanční prostředky, ale tato pomoc není možná během jedné hodiny. Pokud dodržíte pokyny asistenční služby, k uvedené situaci nemůže dojít. Přesto je třeba si uvědomit, že je nutné mít s sebou v zahraničí dostatečnou finanční rezervu nebo platební kartu, kterou je možno v nepředvídaných okolnostech použít. Případné vynaložené prostředky na úhradu neodkladné péče vám pak po návratu pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami uhradí.

Jaké doklady musím předložit při likvidaci škody?

Pokud budete uplatňovat škodu, je nutno vždy předložit škodní protokol a originály např. účtu od lékaře včetně lékařské zprávy, doklad o odcizení zavazadel od policie nebo letiště, doklad o nabytí odcizených věcí, fotodokumentaci poškozených věcí apod.

Jaké jsou nejčastější typy pojistných událostí?

U léčebných výloh převládají běžné diagnózy praktických lékařů (zánět horních cest dýchacích, zánět mandlí, zažívací problémy, spálení sluncem, alergie na sluneční opálení, štípnutí hmyzem nebo drobná poranění při koupání v moři). U zavazadel převládá jejich ztráta, loupež, přepadení a okradení. Z odpovědnostních škod patří mezi nejčastější v zimním období škody v souvislosti s lyžováním.

Je nutno se pojistit i na Slovensko?

I na Slovensko doporučujeme sjednat cestovní pojištění z důvodů uvedených v předchozí odpovědi.

Je nutno si při cestách do zemí EU sjednat cestovní pojištění?

Je vždy jistější nespoléhat pouze na evropský průkaz a sjednat si komerční pojištění. Z komerčního pojištění se navíc oproti evropskému průkazu hradí např. transport do ČR, repatriace tělesných ostatků, dále péče poskytnutá i privátním zdravotnickým zařízením nebo úhrada spoluúčasti, kterou se podílí klient na lékařské péči stejně jako místní občan.

Kde najdu informaci, zda je konkrétní cestovní kancelář pojištěna?

Tuto informaci získáte na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) nebo webových stránkách pojišťoven sjednávajících toto pojištění (www.cpp.cz, www.generali.cz, www.uniqa.cz, www.ervpojistovna.cz ).

Kdy začíná platit pojištění léčebných výloh?

Pojištění léčebných výloh začíná platit ode dne uvedeného v pojistné smlouvě nebo od okamžiku překročení státní hranice ČR, nejdříve však ode dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

Kryje pojištění i zásah horské služby?

Pojištění léčebných výloh do zahraničí kryje i zásah horské nebo jiné záchranné služby, pokud se pojištěný dostal do takové situace, kdy bude následně ošetřen nebo hospitalizován. Nekryje se zásah, kdy např. pojištěný poruší zákaz vycházení a je HS hledán.

Mohu si pojistit do zahraničí domácí zvíře, např. psa?

Na pojistném trhu existují produkty, v jejichž rámci můžete pojistit svého miláčka např. kvůli ošetření u veterináře i na škody jím v zahraničí způsobené.

Na co se pojištění nevztahuje?

Před odjezdem je nutno seznámit se s konkrétními pojistnými podmínkami příslušného pojištění, zejména s jeho výlukami. Nejčastější výlukou bývá u pojištění léčebných výloh preexistence nemoci, tzn. chronická onemocnění. U pojištění zavazadel se pak pojištění nevztahuje na ztrátu dokladů, platebních karet, peněz v hotovosti, drahých šperků a předmětů sloužících k výkonu povolání. U pojištění odpovědnosti je pak vyloučeno úmyslné poškození věci. Z cestovního pojištění není hrazeno poškození nebo zničení zavazadel během přepravy. Tuto škodu je nutno uplatňovat na přepravci.

Na jak dlouho je možné sjednat cestovní pojištění?

Minimální doba pojištění je 1 den, maximální délka je 1 rok.

V rámci platební karty mám sjednané cestovní pojištění. Je toto pojištění dostačující pro cestu do zahraničí nebo si musím sjednat ještě zvlášť klasické cestovní pojištění?

U cestovního připojištění k platební kartě platí asi nejvíce, že je nutno se důkladně seznámit s pojistnými podmínkami, protože připojištění k některým kartám mají omezený limit pojistného plnění (pak je nutné komerční pojištění), jiné jsou bez omezení. Některá pojištění ke kartě platí jen pro osobu, na kterou je platební karta vystavena, jiné platí pro celou rodinu. V některých případech mohou být rozdílné limity pojistného plnění pro držitele karty a rodinné příslušníky. Některá pojištění kryjí jen léčebné výlohy a repatriaci do vlasti, jiná mají rozšířené krytí i o úraz, odpovědnost případně i právní pomoc. Vše záleží zejména na typu karty a smluvní pojišťovně.

Pokud mám cestovní pojištění v rámci platební karty a kombinuji jej s dalším cestovním pojištěním, znamená to, že mohu dostat dvojí pojistné plnění?

Pojištění léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti a dalších možných připojištění je pojištění škodové a pojistné plnění lze uplatnit jen jednou. Pojištění úrazu spadá do kategorie obnosového pojištění, u kterého lze plnění čerpat z každé uzavřené pojistné smlouvy.