Jaká kritéria ovlivňují výši pojistného?

Výše pojistného je ovlivňována jednak výši sjednané pojistné částky, zabezpečením objektu, výší spoluúčasti a lokalitou místa pojištění.

Jaké rizika pojištění domácnosti kryje?

Pojištění domácnosti zahrnuje ve většině případů komplexní živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení (loupež, krádež), pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věci (vandalizmus), které nastane uvnitř pojištěného bytu za předpokladu, že do něj pachatel vnikne po překonání překážek.

Je v pojištění domácnosti pojištěna i moje odpovědnost za způsobené škody?

Součástí pojištění domácnosti může být i pojištění odpovědnosti za způsobené škody v běžném občanském životě, týkající se nejen škody na věcech, ale i škod na zdraví.

Na co se vztahuje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti se vztahuje jednak na vybavení bytu (nábytek, elektronika apod.) a současně i na stavební součásti bytu jakou jsou malby, tapety, podlahy, vestavěný nábytek apod.

Na koho se pojištění odpovědnosti vztahuje?

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny členy pojištěné domácnosti a ve většině případů i na škody, které způsobí váš domácí mazlíček (např. pokud někoho pokouše váš pes apod.)

Vztahuje se pojištění domácnosti např. na věci uložené ve sklepě?

Ano, pojištění domácnosti se ve většině případů vztahuje i na věci uložené mimo obytné místnosti např. sklep, půda, a to však pouze za předpokladu, že jsou tyto prostory užívány a uzamykány výhradně pojištěným.