Praha 2. listopadu 2022⁠ Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje za 1. tři čtvrtletí roku 2022 hodnoty 119,2 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 7,5 %, resp. o téměř 8,4 mld. Kč. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím tempo růstu opět mírně zpomalilo, ale i tak překonalo 4,7% navýšení dosažené za stejné období roku 2021.

Za pozitivní vývoj stále vděčíme především neživotnímu pojištění, nicméně i životní pojištění posiluje. Nejvýraznější růst zůstává v podnikatelském pojištění, což ale nadále souvisí s nižší srovnávací základnou předchozího roku stále ještě ovlivněnou pandemií COVID-19.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,2 %. Pro srovnání o rok dříve rostlo o 2,7 %. Meziročně se předepsalo o necelých 1,2 mld. Kč více a jeho hodnota dosahuje 37,4 mld. Kč. V dominantní skupině produktů s běžně placeným pojistným, které reprezentují přibližně 95 % všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu zvýšila z loňských 2,8 % na současná 3,7 % a příslušné pojistné narostlo o více než 1,3 mld. Kč. „To je ovšem mírně nižší tempo než v 1. pololetí 2022, kdy růst dosáhl hranice 4 %. Přesto i nadále přetrvává dlouhodobý rostoucí trend a atraktivita těchto produktů,“ doplňuje Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven. Objem jednorázově placeného pojistného meziročně klesá, aktuálně o 18,5 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen omezený dopad.

Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 jich je celkově o 1,2 % méně, což odpovídá poklesu o necelých 59 tis. Aktivních tak aktuálně zůstává 4,87 mil. smluv.

Obchodní produkce ŽP

Počet nově uzavřených smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 6,7 % na 353 tis. „Potvrzuje se, že tempo růstu od začátku roku zrychluje a situace v životním pojištění se po 2 předchozích letech poznamenaných pandemií onemocnění COVID-19, během kterých obchodní produkce značně kolísala, dále stabilizuje. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně navýšil o necelých 22 tis.,“ vysvětluje Jaroslav Urban. Většinu nového obchodu reprezentují běžně placené smlouvy, kterých se v 1. třech čtvrtletích roku 2022 uzavřelo téměř 344 tis. Navzdory výše popsanému objem obchodní produkce životního pojištění meziročně klesl o 5,2 % na 10,1 mld. Kč. Celkový výsledek totiž dominantně ovlivňuje jednorázově placené pojistné, které se ale meziročně snížilo o 1,3 mld. Kč a po uplatnění metodiky ČAP dosáhlo hodnoty 5,3 mld. Kč. Nicméně běžně placené pojistné naopak posílilo o 712 mil. Kč, tedy o 17,4 %, na 4,8 mld. Kč. Obchodní produkce poté souhrnně meziročně poklesla o 549 mil. Kč.

Neživotní pojištění

Předepsaného pojistného v neživotním pojištění dále roste. Celkem se meziročně navýšilo o 7,2 mld. Kč a přesáhlo hodnotu 81,8 mld. Kč. Ta je o 9,6 % vyšší než o rok dříve, a výrazně tak překonává loňský 5,7% růst. Ve sledovaných hlavních skupinách neživotního pojištění je ale vývoj odlišný.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění, bez zahrnutí zákonného pojištění, téměř 53% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 22,2 mld. Kč, o 3,8 %, resp. o 806 mil. Kč více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Dynamika se ale z loňských 5,7 % snížila o 1,9 p. b. I v havarijním pojištění vozidel pokračuje růst a navyšování dokonce postupně zrychluje, a to jak v meziročním srovnání, tak vůči předcházejícímu čtvrtletí. Předepsané pojistné rostlo o 9,1 %, resp. 1,7 mld. Kč, a přiblížilo se částce 20,9 mld. Kč. Zmíněný vývoj je částečně opět podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel. Jejichž počet meziročně stoupl o 1,3 % a celkově jich je pojištěno už 8 840 tis. Roste i počet havarijně pojištěných vozidel, aktuálně o 4 %.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 13,2 %, meziročně stouplo o 2,2 mld. Kč a překonalo hodnotu 19 mld. Kč. Příčinou tohoto vývoje v roce 2022 je mimořádná akvizice nového pojištění s dopadem na souhrnný výsledek neživotního pojištění i celého pojistného trhu. To dokresluje i počet uzavřených smluv, který se tak výrazně nezměnil a navýšil se jen o 2 %.

Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění stále posiluje a tento trend má i nadále stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 1,2 mld. Kč na téměř 11,7 mld. Kč. Aktuálně meziroční růst dosahuje hodnoty 11,2 % a znovu tak překonává dosavadní letošní ale i ty loňské výsledky.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 v souvislosti s propuknutím pandemie onemocnění COVID-19 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. Následně v roce 2021 došlo k částečné korekci spojené se 7,7% růstem. V roce 2022 se situace v tomto segmentu postupně stabilizuje, což dokládá i aktuální 18,3% meziroční růst.

Majetkové škody

Škodám na majetku, které jsou způsobeny přírodními živly nebo činností člověka, dominují požáry, aktuálně s průměrnou škodou přes 700 tis. Kč. Na počet jich není nejvíce, v 1. třech čtvrtletích roku 2022 jich pojišťovny registrovaly téměř 4 tis., ale celkové náhrady již překonaly částku 2,8 mld. Kč, byly tedy o téměř polovinu vyšší než vloni. „Tento mimořádný nárůst nad rámec standardního čtvrtletního vývoje může souviset s ničivým požárem v národním parku Českosaské Švýcarsko, který vypukl na konci července a trval 20 dní, než se ho podařilo kompletně uhasit. Vloni byly nejničivější vichřice, což souviselo s mimořádným výskytem silného tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Letos se situace naštěstí neopakovala, a tak celkové škody z vichřic meziročně poklesly o 63 % na 1,5 mld. Kč, i když na počet jich bylo naopak více než dvojnásobně, přes 47 tis.,“ říká Jaroslav Urban. Mezi další významná rizika s dosavadním pojistným plněním převyšujícím 1 mld. Kč se zařadily škody z krupobití ve výši 1,5 mld. Kč a také vodovodní škody ve výši 1 mld. Kč. Ze zbývajících událostí majetkového pojištění uhradí pojišťovny svým klientům souhrnně téměř 4 mld. Kč. Celkové škody z pojištění majetku v prvních devíti měsících roku 2022 již přesáhly hodnotu 10,8 mld. Kč z 215 tis. řešených pojistných událostí.

Výhled dalšího vývoje

Optimistický výhled spojený s odezníváním dopadů pandemie onemocnění COVID-19 narušily nejprve od 2. pololetí 2021 raketově rostoucí ceny energií a dalších komodit a následně v únoru tohoto ruku vojenská agrese Ruska na Ukrajině. Důsledkem je prudké navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje míra inflace dosahující v září hodnoty 18 %. Nadále tak platí, že nominální a reálný růst předepsaného pojistného se tak výrazně rozchází a v dlouhodobém měřítku nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd, a ve vysokém inflačním prostředí se očekává jeho značné navyšování.