POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí tvořících zařízení domácnosti a sloužících jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti. Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov, jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod. Místem pojištění jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a obvykle i některé prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku;
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu;
 • vichřicí nebo krupobitím.

V dalších variantách pak mohou být kryty i škody způsobené:

 • krádeží vloupáním;
 • vystoupením vody z vodovodního zařízení;
 • sesouváním půdy nebo sněhových lavin;
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 • tíhou sněhu nebo námrazy;
 • zemětřesením;
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení;
 • vandalismem.

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.:

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku,
 • škody vzniklé na obsahu chladicích zařízení.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky.
 • Rozsah sjednaných pojistných rizik, výše zvolené spoluúčasti.
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání.
 • Způsob zabezpečení.
 • Pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.).

Na co nezapomenout při sjednání?

 • Zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou, nebo obecnou (časovou) cenu (obvyklým je dnes pojištění na novou cenu).
 • Správně stanovit odpovídající pojistnou částku.
 • Zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výší limitů, výlukami z pojištění a podmínkami zabezpečení.

Určení pojistné hodnoty domácnosti

Pro korektní nastavení pojistné částky, resp. limitů pojistného plnění, je potřeba určit pojistnou hodnotu domácnosti, a to v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné zařídit domácnost stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat stanovené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka domácnosti nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu. Určení pojistné hodnoty domácnosti je plně v gesci pojistníka. V případě nejasností, jak hodnotu domácnosti určit, doporučujeme obrátit se na odborníka na danou oblast (např. z řad projektantů, stavebních firem atd.), příp. kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele dané pojišťovny.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout