Praha 7. března 2024 –Rok 2024 přinesl změny v zákoně o silničním provozu, především v bodovém systému. Ten je podle druhého ročníku průzkumu Vnímání dopravní bezpečnosti České asociace pojišťoven motivací k dodržování předpisů pro 83 % řidičů. Bezpečnost na silnicích zvyšují také preventivní opatření a technologický pokrok v automobilovém průmyslu. Zvýšení bezpečnost dokládá i aktuální analýza České asociace pojišťoven. Přesto se 51 % řidičů na silnicích ani v roce 2023 necítila bezpečně.

Rok 2024 přinesl v oblasti dopravy několik změn – změnil bodový systém a zavedl řidičák na zkoušku či řízení od 17 let pod dohledem mentora. „Statistiky ukazují začínající řidiče jako nejvíce rizikové. Řidičák na zkoušku přináší nové nástroje pro jejich nápravu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. A Češi s tímto nástrojem podle druhého ročníku průzkumu Vnímání dopravní bezpečnosti České asociace pojišťoven souhlasí.

Bodový systém funguje na většinu řidičů

Bodový systém, resp. hrozba naplnění bodového konta a pozastavení či ztráta řidičského oprávnění, přitom v roce 2023 k dodržování silničních pravidel motivoval 83 % všech řidičů. Tedy stejně jako v roce 2022 (tehdy motivoval 84 %). „U bodového systému došlo k jeho zjednodušení, ale také zpřísnění. A to zejména u vědomého porušování předpisů. A i tato změna je podle Čechů krok správným směrem,“ upřesnil Martin Kupka.

Podle průzkumu řidiči některá pravidla skutečně vědomě porušují, především ta týkající se rychlosti. Hlavním důvodem je spěch. „V roce 2023 bylo dopravní policií zjištěno 508 995 přestupků, z toho 168 145 se týkalo překročení povolené rychlosti. Tedy jedné z oblastí, kde došlo ke zpřísnění jak bodových sankcí, tak navýšení limitů pokut,“ doplnil plk. Mgr. Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie.

Pomáhají prevence i nová auta

Situace se ale na českých silnicích podle analýzy České asociace pojišťoven zlepšuje – dlouhodobě s ohledem na zvyšující se provoz klesají následky nehodovosti jak na zdraví, tak na majetku. „Za posledních 20 let klesl počet škod na počet aut na polovinu. Fatální následky nehod se snížily dokonce o 80 %. To jsou čísla, která dokládají jasný trend zvyšování bezpečnosti na silnicích,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Druhým pilířem zvyšování bezpečnosti silničního provozu jsou preventivní programy. „Díky projektům financovaným z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, třeba těch, na kterých spolupracuje Česká asociace pojišťoven s Policií a BESIPEM, se daří působit na chování řidičů. Řidiči si musí uvědomit, že nevhodného chování za volantem má následky nejen pro přímé účastníky, ale i jejich blízké okolí,“ upřesňuje Jan Matoušek. Od roku 2015 fond zábrany škod ČKP podpořil 163 dopravně-bezpečnostních projektů téměř 1,4 miliardami korun.

Pozitivní vliv na snižování nehodovosti mají podle analýzy České asociace pojišťoven také asistenční systémy. U aut s novějším datem výroby klesá škodní frekvence i následky dopravních nehod. „Velmi zjednodušeně bychom mohli říci, že čím novější auto, tím bezpečnější auto. A to bez ohledu na kategorii,“ uzavírá Jan Matoušek.

Na silnicích se stále necítíme bezpečně

Přesto se i v roce 2023 se polovina českých řidičů necítila na silnicích bezpečně a za vinu to i tentokrát podle průzkumu Vnímání dopravní bezpečnosti dávali ostatním motoristům. Ti stále jezdí bezohledně a agresivně. „Máme velké rezervy ve výchově nových řidičů a je potřeba změnit způsob výuky v autoškolách, aby pomáhal ukotvovat hodnotový systém. Není to jen o tom naučit se dovednosti a předpisy, ale být tolerantním, odpovědným a slušným řidičem,“ uzavírá Jan Matoušek.

-----------------------

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizuje nezávislá výzkumná agentura Ipsos. V roce 2022 proběhl sběr dat v září, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště a skupinové diskuse. Druhá vlna průzkumu proběhla v listopadu 2023 a účastnilo se ho 1023 respondentů (z toho 819).