Ing. Martin Žáček, CSc.
generální ředitel a předseda představenstva

Ľubor Vrlák

Výkonný ředitel pro Česko a Slovensko

Copyright © 2021