DOHLEDÁNÍ OBMYŠLENÉ OSOBY

Prostřednictvím ČAP se můžete dotázat na existenci smlouvy životního pojištění u všech členských pojišťoven. Využijte k tomu níže uvedenou e-mailovou adresu,
kam zašlete e-mail s níže uvedenými údaji.

Údaje o zemřelém

  • Titul, Jméno, Příjmení
  • Datum narození / Rodné číslo
  • Adresa trvalého bydliště

Údaje o žadateli o prověření

  • Titul, Jméno, Příjmení
  • Kontaktní údaje (Telefon, e-mail)
  • Vztah k zemřelému (např. manžel/manželka, syn/dcera atd.)

obmysleni@cap.cz

Pozn.: Připravujeme pro Vás webový formulář pro usnadnění získání těchto informací.

NAŠE PROJEKTY

PARTNEŘI A ČLENSTVÍ

Copyright © 2023