O nás

KDO JSME

Česká asociace pojišťoven představuje sdružení k organizaci a podpoře vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven.
Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve „Evropská pojišťovací a zajišťovací federace“, CEA).
Posláním asociace je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

 

Naše hlavní úkoly

  • Jsme aktivní v legislativním procesu a naše připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění a jiných zájmů pojišťoven či nezbytné úpravy české i evropské legislativy pomáhají stabilizovat podmínky na českém pojistném trhu.
  • Dbáme na prevenci a vytváříme nástroje zábrany škod.
  • Zajišťujeme vzájemnou výměnu a sdílení informací za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání.
  • Sjednocujeme pravidla a postupy členských pojišťoven v oblasti technické, informační i statistické; nastavujeme samoregulační standardy sektoru.
  • Objektivně a srozumitelně informujeme (např. pomocí médií, webových stránek a publikací) veřejnost o vývoji pojistného trhu.
  • Jsme garantem odborné informovanosti a vzdělávání na všech pracovních úrovních pojistného trhu.
  • Dbáme na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví.
  • Plníme roli mediátora při odstraňování rozporů mezi členy asociace.
SEKRETARIÁT

Sekretariát je výkonným aparátem prezidia ČAP a prostřednictvím svých sekcí a pracovních skupin zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z působnosti asociace a dle aktuálních priorit či úkolů, schválených prezidiem či shromážděním členů. Vedením jednotlivých sekcí a pracovních skupin jsou pověřeni gestoři. 

Na veřejnosti asociaci reprezentuje výkonný ředitel.

STANOVY
ČLENOVÉ
PREZIDIUM
KONTROLNÍ KOMISE
ETICKÝ VÝBOR
ETICKÝ KODEX
KONTAKT
Copyright © 2023