SAMOREGULAČNÍ STANDARDY

Standard pro prokázání odborných znalostí a dovedností pojistníka dle §4 ZDPZ

Samoregulační standard České asociace pojišťoven pro prokázání odborných znalostí a dovedností pojistníků při činnosti nabízení možnosti stát se pojištěným dle § 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále také „zákon“ nebo „ZDPZ“)

Samoregulační standard ČAP pro prokázání odborných znalostí a dovedností pojistníka dle §4 ZDPZ byl vytvořen ve spolupráci České asociace pojišťoven a Evropské asociace finančního plánování ČR za aktivní účasti členských pojišťoven České asociace pojišťoven v součinnosti s Českou národní bankou jakožto orgánem dohledu, s kterou ČAP přípravu průběžně konzultovala a připomínky promítla ve finální podobě Standardu. Standard chápeme jako příspěvek
k doplnění ochrany spotřebitele a kultivace distribuce pojištění, v kontextu dalších regulačních opatření na pojistném trhu. Byl přijat prezidiem ČAP dne 8. dubna 2021.

Účelem tohoto samoregulačního standardu, jehož obsahem je e-learningový kurz, je zajistit získání a prokázání požadované úrovně odborných znalostí pro osoby nabízející možnost stát se pojištěným podle výše uvedeného ustanovení ZDPZ.

E-learningový kurz je uživatelům k dispozici na webu Akademie ČAP.

Dobrovolně se k dodržování Standardu přihlásily tyto pojišťovny:

Allianz pojišťovna, a.s. Direct pojišťovna, a.s. MetLife Europe d.a.c.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. ERV Evropská pojišťovna, a. s.  Simplea pojišťovna, a.s.
Colonnade Insurance S. A., organizační složka Generali Česká pojišťovna a.s. Slavia pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Komerční pojišťovna, a.s. SV pojišťovna, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group UNIQA pojišťovna, a.s.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

 MAXIMA pojišťovna, a.s.  
Modelace vývoje pojištění
Nákladovost investičního fondu
Nástroje pojišťoven pro kontrolu externích distribučních sítí a flotilářů
Samoregulační standardy ČAP k uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Sdělení klíčových informací
Souhrnné vyjádření informací
SAMOREGULAČNÍ OCEŇOVACÍ STANDARD ČAP - systém stanovení hodnoty rodinného domu v retailovém pojištění
Copyright © 2023