INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY ČLENŮ

Při každoroční přípravě výroční zprávy ČAP poskytují všichni řádní členové asociace data vlastní rozvahy, výkazů zisků a ztrát a o předepsaném pojistném. Tato data se v agregované podobě publikují ve statistické části výroční zprávy spolu s dalšími doplňkovými údaji. Zároveň jsou pro účely informování veřejnosti k dispozici zvlášť i samostatné výsledky každého člena.


 

2023

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2022)

Stáhnoutpdf

2022

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2021)

Stáhnoutpdf

2021

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2020)

Stáhnoutpdf

2020

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2019)

Stáhnoutpdf

2019

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2018)

Stáhnoutpdf

2018

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2017)

Stáhnoutpdf

2017

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2016)

Stáhnoutpdf

2016

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2015)

Stáhnoutpdf

2015

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2014)

Stáhnoutpdf

2014

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2013)

Stáhnoutpdf

2013

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2012) Stáhnoutpdf

2012

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2011) Stáhnoutpdf

2011

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2010) Stáhnoutpdf

2010

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2009) Stáhnoutpdf

2009

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2008) Stáhnoutpdf

2008

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2007) Stáhnoutpdf

2007

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2006) Stáhnoutpdf

2006

Individuální výsledky členů ČAP (doplnění VZ 2005) Stáhnoutpdf
Copyright © 2023