ODBORNÁ KNIHOVNA

ODBORNÁ KNIHOVNA

Odborná knihovna, založená v roce 1996, obsahuje knihovní fond přes 4000 tuzemských i zahraničních odborných publikací, časopisů, skript, metodických příruček, výročních zpráv a dalších publikací souvisejících s pojišťovnictvím.

Posláním knihovny ČAP je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat odbornou literaturu zaměřenou především na oblast pojišťovnictví a vytvářet tak specializovanou sbírku trvalé hodnoty.

Knižní fond je dostupný uživatelům na vyžádání a je průběžně aktualizován.

Přístup k titulům je možný po předchozí domluvě na následujícím e-mailu

Copyright © 2023