Pojištění občanské odpovědnosti

Toto pojištění se nejčastěji sjednává s pojištěním domácnosti. Produkt kryje rizika spojená s běžným občanským životem, např. vytopení sousedů, neúmyslné škody způsobené dětmi, domácími zvířaty apod. V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) jsou obvykle pojištěny všechny osoby trvale žijící s pojištěným v jedné domácnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škody způsobené při výkonu povolání, a to až do výše 4,5násobku svého průměrného platu. Pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takovýchto neúmyslně způsobených škod. Může se jednat např. o poškození služebního mobilního telefonu nebo služebního vozidla (na poškození vozidla se ale smlouva vztahuje pouze v případě, že je zde výslovně ujednáno).

Pojištění odpovědnosti za škodu z držení nemovitosti

Z tohoto typu pojištění lze hradit škody vzniklé v souvislosti s vaším nemovitým majetkem. Příkladem může být např. situace, kdy se z vašeho domku uvolní část okapu a poškodí v blízkosti stojící sousedův skleník.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023