Pojištění podnikatelů

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelním nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.), ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojištění majetku

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelním rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik apod.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), příp. i ušlý zisk.

Zemědělské pojištění

Zemědělským pojištěním lze pojistit pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem:

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • záplavy nebo povodně,
 • sesuvu půdy,
 • mrazu (u vybraných plodin);

a dále také chovaná hospodářská zvířata na riziko:

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE),
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
 • neohlášeného přerušení dodávky elektrického proudu,
 • zasažení zvířete elektrickým proudem,
 • přehřátí organismu zvířete při extrémně vysokých atmosférických teplotách,
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami,
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).

Ostatní rizika

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů, jako pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky apod. V poslední době lze spatřovat narůstající trend i v oblasti pojištění kybernetických rizik.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout