Cizojazyčné slovníky pojmů

Elektronické výkladové slovníky anglických a německých pojmů z oblasti pojišťovnictví obsahují více než 2000 výrazů a lze je v mezinárodním srovnání pokládat za reprezentativní.

Využívání poznatků a zkušeností ze zahraničí ukázalo potřebu nejen kvalitního překladu, ale i nutnost pochopení významu odborných pojmů. Pro správnou aplikaci odborných cizojazyčných výrazů do pojistné praxe je klíčové sjednocení překladu, tj. aby cizí pojišťovací termíny byly na českém pojistném trhu jednotně překládány a používány. Z tohoto důvodu slovníky obsahují nejen překlad, ale i odborný výklad.

Slovníky jsou specifické, a to v několika ohledech, zejména však způsobem provedení. Ke každému cizojazyčnému pojmu je přiřazen český ekvivalent a definice či bližší vysvětlení v českém jazyce. Vzhledem k rozdílnosti odborné terminologie používané např. na anglickém a americkém pojistném trhu, zejména co se týče právních výrazů, je v některých případech uveden i zdroj či odkaz nebo doplňující vysvětlení v závorce. U pojmů, kde se v českém jazyce vyskytuje více odborných významů, jsou tyto rozlišeny číselně. Součástí realizace slovníků bylo porovnání pojmů s aktuálními zahraničními prameny i legislativou EU.

Slovníky jsou určeny pro širokou veřejnost, zejména pak pro pojišťovací praxi, zaměstnance státní správy a učitele i studenty středních odborných a vysokých škol.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Lektoři:

Aj-čj – Drahomír Kubáň, PhDr. Vladimír Přikryl

Nj-čj – Drahomír Kubáň

Zdroje:

 1. Anglicko-český ekonomický slovník, LEDA, 2. vydání, 2000.
 2. Anglicko-český slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a. s., 2003, Česká asociace pojišťoven, 2003.
 3. Association of British Insurers, www.abi.org.uk (Glossary).
 4. AVIVA PLC 2010.
 5. Comité Européen des Assurances (CEA), Why regulation needs to reflex the specifics of the insurance business model and industry structure, Glossary, 2010.
 6. Česko-anglický slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a. s., 2007, Česká asociace pojišťoven, 2007.
 7. Generali Group, generali.com/Generali_Group/Sustainability/Glossary.
 8. Glossary and Statistical Annex, Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems, COM(2010) 365/3.
 9. Glossary, International Association of Insurance Supervisors, www.iaisweb.org, duben 2010.
 10. Glossary, Reinsurance Terms, Guy Carpenter, duben 2010.
 11. Insurance Glossary, American Insurance Association, 2007, aiadc.org.
 12. Pensions Glossary, OECD, 2002.
 13. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference, Definitions, 2008.
 14. Solvency II Glossary, Comité Européen des Assurances – Groupe Consultatif, Brussels, březen 2007.
 15. Stručný výkladový slovník pojišťovacích a zajišťovacích výrazů, Česká asociace pojišťoven, 1997 (pracovní dokument).
 16. Versicherungsalphabet, VVW Karlsruhe, 10. vydání, 2001.
 17. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, česko-anglická verze, Česká asociace pojišťoven, 2010.
 18. Versicherungsalphabet, Jörg von Fürstenwerth, Alfons Weiß, 10. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag Versicherungswirtschaft (VVW), Karlsruhe 2001.
 19. Versicherungswörterbuch, Insurance Dictionary, Dictionnaire dʼAssurance, Pojišťovací slovníček, Verlag Versicherungswirtschaft, e.V., Karlsruhe, 1995, herausgegeben von Professor Dr. Heinz Leo Müller-Lutz, München.
 20. Německo-český právnický slovník, Milena Horálková, LEDA, 2003.
 21. Výkladový slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví, verze anglicko-česká, Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA, Česká asociace pojišťoven, leden 2011.
 22. BWV. English insurance texts. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, 2010.
Encyklopedický slovník pojmů

Při výkladu některých pojmů byl použit odkaz na příslušný právní předpis, resp. definici v něm obsaženou. V případě, že byl tento právní předpis zrušen či novelizován, není v těchto slovnících provedena příslušná změna (názvu a čísla např. zákona a označení daného ustanovení), neboť u těchto slovníků je prioritní podstata pojmu, nikoli aktuálnost právního předpisu.

Copyright © 2023