1. Nabídka pojištění schopná pokrýt poptávku. Kapacita závisí na finanční schopnosti pojišťovny přijmout riziko. Menší kapacita vede ke zvýšení pojistného.
  2. Alokační schopnost pojišťovny přijmout riziko, resp. závazek do pojištění nebo zajištění. Lze ji zvýšit například zajištěním.

Copyright © 2023