1. Kalkulace pojistného na bázi pojistněmatematických metod. Její důležitou součástí je kalkulace rizikové části pojistného, která musí vyrovnat očekávané škody.
  2. Tarif pojistného (brutto pojistné, BP) se skládá z těchto tří základních složek: a)     netto pojistné (ryzí pojistné), /NP/ b)    kalkulované správní náklady, /KSN/ c)     kalkulovaný zisk, /KZ/. Pak: BP = NP + KSN + KZ (viz Principy pojištění a pojišťovnictví, Eva Ducháčková, Ekopress, s.r.o., Praha 2003, str. 52-53). K tomu lze dodat, že netto pojistné se obvykle počítá podle vzorce „počet škodních událostí děleno počtem platných pojistných smluv a násobeno průměrnou výší pojistných plnění“.
  3. Přístupy ke kalkulaci pojistného jsou popsány v angličtině, mimo jiné v publikaci Insurance Europe, How insurance works, Brussels 2012, a to na stranách 21 a 22 (viz www.insuranceeurope.eu). Z německých pramenů lze odkázat například na publikaci Studienbuch Versicherungen für ausländische Versicherungsfachleute, Band I – Grundlagen, GDV, BWV, str. 183 – 186.

Copyright © 2023