Je nesporným faktem, že propojištěnost v odvětví obecné odpovědnosti se v ČR nachází výrazně pod evropským průměrem. Více informací se dozvtíte v tomto materiálu.

Analýza v PDF