Pojišťovny se chtějí zapojit, ale nesmí zůstat samy

Datum vydání: 01.03.2021 
Zdroj: Komora.cz | Rubrika: Téma 
Vydavatel: C.O.T. media s.r.o. 
 
Přepis rozhovoru s Janem Matouškem, výkonným ředitelem ČAP:
 

Očekává se, že vlivem stárnutí populace se v následujících čtyřiceti letech ztrojnásobí počet osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti, a vznikne jim tak nárok na příspěvek na péči. Státu však z hlediska financování dlouhodobé péče dochází dech. Navíc už dnes nejsou dostatečné kapacity na péči, ať už terénní, či pobytovou.
Nedostatek kapacit i financí se navíc bude dále prohlubovat a bude potřeba do systému dostat nové zdroje. Za dané situace přišla už v loňském roce Česká asociace pojišťoven s iniciativou, jejímž cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče veřejnou debatu, která vyústí v konkrétní návrhy opatření. Například zda by součástí řešení mohlo být pojištění dlouhodobé péče.
Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, proč asociace toto celospolečenské téma otevřela: „Chceme ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná a potřebná, že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost."

 

Proč vnímáte péči ve stáří jako zásadní téma právě teď? Není to spíše úkol státu?
Primárním úkolem pojišťoven je rozumět rizikům, včetně těch dlouhodobých v horizontu dekád. A vzhledem k demografickým změnám a zvyšujícímu se počtu osob, které budou nesoběstačné ve stáří, si pojišťovny uvědomují, že se musí stát součástí řešení tohoto problému, ideálně tak, aby státní politiku v této oblasti vhodně doplňovaly. Stát má hlavní slovo v organizaci tohoto systému, v tomto ohledu pojišťovny nechtějí a nebudou státu nijak konkurovat. Naopak, chceme napomoci přinést do systému další zdroje a rozšířit stávající nedostatečné možnosti. Péče o nesoběstačné členy rodiny nebo blízké osoby je téma velmi známé pro každého z nás. Průzkumy veřejného mínění nám přitom ukázaly, že soukromé pojištění dlouhodobé péče by považovalo za dobrý nápad až 60 procent respondentů. To je suverénně nejvíc ze všech typů možných zdravotních či sociálních připojištění, například několikanásobně více, než je poptávka po nadstandardních službách při pobytu v nemocnici.

 

Jaká je současná realita dlouhodobé péče u nás oproti zahraničí?

Zkušenosti ze zahraničí nám ukazují, že pojišťovny mohou být součástí řešení problému stárnoucí populace, ať již prostřednictvím životního pojištění, penzijního připojištění, nebo soukromého zdravotního pojištění. Na půdě naší asociace jsme se zabývali reálností přípravy produktu pojištění dlouhodobé zdravotní péče ve stáří anebo chcete-li pojištění ztráty soběstačnosti. Demografické předpovědi jsou totiž opravdu alarmující. Vlivem stárnutí populace se v následujících 15 až 20 letech při zachování současných podmínek zdvojnásobí a do čtyřiceti let ztrojnásobí počet osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti a kterým vznikne nárok na příspěvek na péči od státu. Z dnešních přibližně 360 tisíc osob se dostaneme kolem roku 2060 na 1,1 milionu lidí pobírajících příspěvek na péči. Nedostatek kapacit i financí se bude dále prohlubovat a bude potřeba do systému dostat nové zdroje. Za dané situace jsme už v loňském roce přišli s iniciativou, jejímž cílem je vyvolat na téma dlouhodobé péče veřejnou debatu, která vyústí v konkrétní návrhy opatření. Například zda by součástí řešení nemělo být pojištění dlouhodobé péče, které by zapojilo soukromé zdroje; bez nich se totiž tento sektor neobejde. Stát by mohl také přispět formou určitých daňových pobídek. Chceme především ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je velmi potřebná, že otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost.

Jak nyní typicky vypadá péče o nesoběstačného člena rodiny?

Každý z nás zažil ve své rodině nebo blízkém okolí situaci, kdy bylo potřeba se rychle postarat o člověka, který onemocněl a nedokázal už se o sebe postarat sám. Jsou to psychicky i emočně náročné příběhy, které se nás osobně dotýkají. Chceme svým blízkým zajistit co nejdůstojnější a nejlepší péči, zároveň sami potřebujeme vydělávat peníze a živit sebe a rodinu. Podle našich odhadů se přitom dnes nedostává na 20 až 40 procent žadatelů o místa v pečovatelských domech. V této situaci nepřekvapí, že významná část dlouhodobé péče probíhá v nepřetržitém režimu v domácím prostředí a je plně tažena nejbližšími rodinnými příslušníky. Tento způsob péče je hodnocen odborníky velmi pozitivně a je také často vítanou alternativou samotnými seniory, nicméně pečující osoby nutně potřebují podporu terénních zdravotních i sociálních pracovníků. Těch je však také nedostatek a pečující osoby si mnohdy nemohou vydechnout. To je samozřejmě mimořádně psychicky a fyzicky náročné, nemluvě o často výrazné ztrátě příjmu v domácnosti, pokud je dlouhodobá péče poskytována na úkor výdělečné činnosti pečující osoby.

Jak tedy mohou pojišťovny s tímto problémem reálně pomoci?

V oblasti dlouhodobé péče v České republice čelíme významnému sociálnímu i zdravotnímu ekonomickému problému, jehož intenzita bude výrazně narůstat. Není v silách veřejných rozpočtů plný rozsah těchto tlaků adekvátně zvládnout. Je nezbytně nutné do systému dlouhodobé péče co nejrychleji zapojit i soukromé finanční zdroje. Dopad stárnutí populace na poptávku po dlouhodobé péči je natolik výrazný, že potřebujeme rozvíjet ve vzájemné symbióze jak veřejnou, tak i soukromou vrstvu služeb, jejich řešení a financování. Jako sektor komerčních pojišťoven jsme přesvědčeni, že můžeme v řešení tohoto problému významně pomoci. Je třeba zdůraznit, že cílem této iniciativy není privatizace veřejného prostoru v systému dlouhodobé péče – nechceme nijak ujídat z koláče veřejných peněz, naopak k němu můžeme významně přispět.

Jak by se takový produkt od pojišťoven mohl jmenovat a jak by vypadal?

Dobrovolné soukromé pojištění dlouhodobé péče, nebo chcete-li pojištění pro případ nesoběstačnosti, by vedle výplaty měsíčních dávek v případě nesoběstačnosti nabídlo klientům a jejich blízkým komplexní poradenství a administrativní podporu v momentě, kdy je často potřeba úplně překopat dosavadní životní rutinu a velmi rychle zabezpečit péči o blízkého. Právě kombinace finanční podpory a specializované asistence může významně ulevit blízkým osobám a pomoci jim zdárně projít náročným obdobím péče o „svého“ seniora, případně jiného člena rodiny – může se totiž jednat naopak i o dlouhodobě nemocné dítě, což jsou často situace ještě složitější. Aby mohlo takové pojištění fungovat, potřebujeme otevřít širokou diskuzi o tématu dlouhodobé péče tak, aby všichni hráči porozuměli stávajícím problémům a námi nabízenému řešení. Proto nyní oslovujeme ministerstva, politiky, obecní i krajské reprezentace a odborníky ve zdravotnictví a sociálních službách, v rámci jednání mluvíme i o zapojení zaměstnavatelů. Osobně tomuto řešení věřím a byl bych opravdu rád, kdyby se nám ho podařilo dotáhnout do zdárného konce.