Praha 23. března 2023⁠ Počet nehod na elektrokolech a elektrokoloběžkách dlouhodobě roste. Zatímco elektrokola se na celkové nehodovosti kol podílí několika procenty, elektrokoloběžky v nehodovosti násobně převyšují ty klasické. Pro vybrané silné typy elektrokoloběžek tak začnou od roku 2024 platit nová pravidla – budou muset mít tzv. povinné ručení a zvažují se i klasické registrační značky. Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven by u nich Češi SPZ uvítali, pro je 63 %.

 

Provozovatelé silných elektrokoloběžek si budou muset od ledna 2024 zřídit povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vyplývá to z Motorové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118. Novinka se bude týkat elektrokoloběžek s elektrickým motorem překračující rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo na ty, které váží víc než 25 kilogramů a zároveň jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu. „Vnímáme jako velmi správné vymezení povinnosti na silné elektrokoloběžky, jejichž výkon lze přirovnat k malým motorkám. Cílem je nastavit pravidla pro odškodňování při nehodách, které u silných elektrokoloběžek mohou mít vážné následky na majetku i na zdraví. Není ale zdaleka nutné podobná pravidla přenášet na celý segment, pro slabší motory velmi dobře poslouží pojištění obecné odpovědnosti,“ uvádí výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Elektronehod je stále více

Češi jsou totiž národem cyklistů a koloběžkářů. Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven na nich jezdí alespoň několikrát do měsíce 37 %, párkrát do roka na nich vyrazí dalších 21 %.

S jízdou ale souvisí i nehody. Počet všech nehod na kolech je podle dat poměrně stabilní a pohybuje se okolo 3 800 nehod za rok, u koloběžek ale za posledních 5 let vzrostl desetkrát. A zatímco v případě cyklistů tvoří elektronehody asi 13 % všech nehod na kolech, počet nehod na elektrokoloběžkách je více než dvojnásobný oproti těm na běžných koloběžkách. „Postupně dochází k tomu, že část dopravních nehod v minulosti způsobená klasickými koly, tedy těmi bez pomocného pohonu, se v čase postupně přesouvá do segmentu elektro. V případě koloběžek je ale viditelný růst celkové nehodovosti a v segmentu elektro dokonce velmi významný. Samozřejmě má velký vliv také to, že nehody na koloběžkách často nemusí být řešeny za pomoci Policie ČR. Trend je ale zřejmý,“ vysvětluje Petr Jedlička, analytik České kanceláře pojistitelů. Meziroční růst v segmentu elektrokoloběžek činil v roce 2022 68 %, u klasických koloběžek 28 %.

Silné elektrokoloběžky a registrace?

Kromě povinnosti mít na silné elektrokoloběžky sjednané povinné ručení se diskutuje, že budou jejich majitelé muset své stroje také zaregistrovat. Právě SPZ přitom Češi považují za dobré řešení – souhlasí s ní 63 % respondentů průzkumu.

Nová pravidla pojištění podle směrnice neplatí pro elektrokola, protože motor u nich má pouze doplňkovou funkci. Přesto řada členských států EU je do regulace přidala nad rámec unijní směrnice a může tak ještě učinit i Česká republika. „Naše asociace se přiklání k tomu, aby elektrokola nebyla v zákoně pro české uživatele zahrnuta pod povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to z toho důvodu, že u nich evidujeme malou frekvenci škod a je zde také problematičtější registrace. A podle našich informací ani ministerstvo financí jejich registraci neplánuje,“ uzavírá Jan Matoušek.

-------------------

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní sběr dat proběhl v září 2022, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště a skupinové diskuse. Kvalitativní část probíhala formou dvou skupinových diskusí v prosinci 2022 a zúčastnili se jí v první fázi zkušení a v druhé nezkušení řidiči.