Praha, 24. července 2023 – České pojišťovny jsou připraveny věnovat se událostem, ke kterým v současné době dochází na řeckých ostrovech a které výrazně ovlivňují průběh dovolených českých turistů v Řecku. Čeští turisté by se měli v každém případě nyní řídit několika základními pravidly - zachovat klid, neustále dbát pokynů místních orgánů a svoji situaci řešit přímo s cestovními kancelářemi, případně sledovat aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.