Praha 12. března 2024 –⁠ Loni životní pojišťovny jen za závažná onemocnění a hospitalizace vyplatily klientům bezmála 4 miliardy korun. Podle analýzy České asociace pojišťoven mohli Češi získat další 2,5 miliardy, pokud by měli pro tento případ sjednáno životní pojištění. 4 z 10 hospitalizací totiž pojištěné nejsou.

Co je pojištění/připojištění pro případ hospitalizace?

Při pojistné události, tedy hospitalizaci v nemocničním zařízení, pojišťovna pojištěnému vyplácí denní dávku.

Toto pojištění se může vztahovat na:

  • hospitalizaci z důvodu úrazu,
  • hospitalizaci z důvodu nemoci,
  • doprovod zákonného zástupce u dítěte při hospitalizaci,
  • doprovod zákonného zástupce u dítěte při pobytu v rehabilitačním zařízení,
  • celé území EU.

Ročně stráví Češi ve věku 20–64 let v nemocnicích více než 4,7 milionu dnů. Na lůžkovém oddělení podle odhadů strávil alespoň jednu noc každý sedmý Čech v produktivním věku. O něco více dnů přitom připadalo na ženy. „Vyšší podíl žen zejména mezi 20. a 40. rokem života souvisí s pobyty v porodnici. Těsně po 50. roku se riziko hospitalizace u mužů a žen vyrovnává a poté u obou stoupá, přičemž u mužů je růst výrazně rychlejší,“ vysvětluje Petr Jedlička, analytik České asociace pojišťoven.

Riziko hospitalizace se ale nevyhýbá ani mladším ročníkům a u mladých mužů dosahuje okolo 10 %.

 TZ riskmetr hospitalizace

4 z 10 hospitalizací nejsou pojištěné

Průměrná výplata ze životního pojištění pro případ hospitalizace a závažného onemocnění dlouhodobě roste. Od roku 2019 vzrostla průměrná částka, kterou pojišťovny klientům vyplatí za takovou pojistnou událost o 31 %. „Průměrné pojistné plnění skokově vzrostlo v roce 2020 vlivem pandemie, v roce 2023 se ale stabilizovalo a za pojistnou událost klienti dostali v průměru více než 14 tisíc korun,“ uvádí Petr Jedlička.

Za všechny hospitalizace v roce 2023 pojišťovny vyplatily téměř 4 miliardy korun. „Podle našich dat a výpočtů ale bylo v roce 2023 pojištěno jen 62 % hospitalizací a závažných nemocí. Namísto 6,4, miliardy korun, které mohly být Čechům ze životního pojištění vyplaceny, tak lidé získali o 2,5 miliardy nižší částku,“ uzavírá Petr Jedlička.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Plnění z pojištění hospitalizace a závažné nemoci

4,09 mld. Kč

3,69 mld. Kč

3,53 mld. Kč

3,99 mld. Kč

3,95 mld. Kč

Potenciální výplata

5,03 mld. Kč

5,25 mld. Kč

5,58 mld. Kč

5,95 mld. Kč

6,37 mld. Kč

Průměrná částka na pojistnou událost

10 754 Kč

13 055 Kč

15 276 Kč

14 865 Kč

14 122 Kč

Potenciální ztráta

943 059 Kč

1 558 497 Kč

2 050 887 Kč

1 958 617 Kč

2 420 962 Kč