Škody na pojištěných věcech způsobené plošným a agresivním účinkem sazí z kouře.

Copyright © 2023