Pojem z požárního pojištění a z pojištění technických rizik: jde v zásadě o škody na elektrotechnických nebo elektronických zařízeních a přístrojích, které vznikly přepětím, tj. překročením nominálního napětí v síti.

Copyright © 2023