Rozbité čelní sklo nemusí být pro řidiče Černý Petr

Datum vydání: 30.04.2021
Zdroj: 5plus2, Metro
Vydavatel: MAFRA
 
Průměrná výše škody na čelních sklech dosahuje (po zohlednění spoluúčastí, je-li aplikována) kolem osmi tisíc korun. I malý kamínek, odražený od kol protijedoucího vozu na dálnici, který poškodí čelní sklo, může způsobit kolotoč nepříjemností, pokud vlastník nebo provozovatel vozidla nemá sjednané adekvátní pojištění anebo nedokáže prokázat vznik škody tak, aby bylo možné úspěšně nárokovat tuto škodu z institutu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla škůdce (z tzv. povinného ručení).


Řidiči se často ptají v poradnách nebo na infolinkách pojišťoven, kdy mají nárok na odškodnění při poškození čelního skla, a velmi často se mylně domnívají, že v tomto případě zcela vždy zafunguje nárok z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na tento předpoklad pak doplácí jejich vlastní peněženka. Lucie Žulavská, právnička a gestorka neživotního pojištění z České asociace pojišťoven, k tomu říká: „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ze své podstaty pokrývá škody, které provozem vozidla vznikly třetí straně. Tedy i případně událost, kdy při provozu vozidla od něj odlétne kus předmětu a poničí tak jiné vozidlo. Nicméně tzv. důkazní břemeno, tedy prokázání skutečnosti, že – v tomto případě čelní sklo – poničil předmět odražený z daného vozidla, je plně na poškozeném. A pokud poškozený není schopen toto nezpochybnitelně prokázat, např. záznamem z palubní kamery, z povinného ručení škodu uhradit nelze. Na tuto úhradu pak může ale využít havarijní pojištění či připojištění skel u vlastního vozidla.“ Na havarijní pojištění bohužel myslí stále málo motoristů a i přesto, že počet klientů s havarijním pojištěním meziročně mírně stoupá, stále se jedná o podceňovaný produkt, a to i přesto, že může motoristovi často zachránit mnoho tisíc z vlastní peněženky. Ze současného počtu přes 8,5 milionu pojištěných aut povinným ručením je totiž jen kolem 2,6 milionu z nich pojištěno i havarijním pojištěním. Při sjednávání připojištění na škodu u čelního skla nebo havarijního pojištění je důležité si správně nastavit limit pojistného plnění tak, aby pojistná smlouva dostatečně pokrývala případné náklady na opravu vozidla, resp. uvedení vozidla do původního stavu. Výhody připojištění čelního skla pak lze spatřovat zejména v tom, že zde ve valné většině případů není aplikována spoluúčast a zároveň případná škoda nemívá vliv na bonusový systém. Vždy je však třeba se detailně seznámit s pojistnými podmínkami dané pojišťovny pro tento segment pojištění.

Co je pro pojišťovnu rozhodující při řešení škody u čelního skla

Pokud škodu na čelním skle způsobí řidiči třetí strana v důsledku provozu vozidla – tedy jiný –, tak se sice na tyto škody vztahuje povinné ručení, ale velmi těžce se prokazuje příčinná souvislost provozu tohoto vozidla škůdce a poškozeného čelního skla. Pokud pojišťovna v některých případech odmítá plnění z povinného ručení viníka, tak je tomu tak právě proto, že se poškozenému nepodařilo řádně prokázat onu příčinnou souvislost. Vzhledem k tomu, že u povinného ručení je přímý nárok poškozeného vůči pojišťovně viníka, je nutné, aby poškozený prokázal, kdo a jakým způsobem mu škodu způsobil. Pokud se to nepodaří, pojišťovna viníka nemůže tuto škodu uhradit.

Časté podvody na škodách čelních skel

Velmi mnoho pojistných podvodů se podle statistik bohužel odehraje právě v oblasti poškození čelních skel. Pojišťovny jsou proto v procesu likvidace těchto typů škod velmi obezřetné. K výplatě pojistného plnění z titulu povinného ručení musí mít pojišťovna absolutně průkazné důkazy. Pokud tomu tak není, z povinného ručení poškození čelního skla hradit nelze.