TISKOVÉ ZPRÁVY

Praha, 24. července 2023 – České pojišťovny jsou připraveny věnovat se událostem, ke kterým v současné době dochází na řeckých ostrovech a které výrazně ovlivňují průběh dovolených českých turistů v Řecku. Čeští turisté by se měli v každém případě nyní řídit několika základními pravidly - zachovat klid, neustále dbát pokynů místních orgánů a svoji situaci řešit přímo s cestovními kancelářemi, případně sledovat aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Praha, 13. června 2023 – V roce 2022 řešily pojišťovny přes 270 tisíc majetkových pojistných událostí za téměř 13 miliard korun. Ke škodě na majetku Čechů i firem tak došlo každé dvě minuty. Těmi nejdražšími byly požáry. Skokanem roku se staly vichřice, jejichž počet vzrostl o třetinu. Vyplynulo to z dat České asociace pojišťoven.

Praha, 5. května 2023 – Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje v 1. čtvrtletí roku 2023 hodnoty 42,9 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 5,5 %, resp. o 2,2 mld. Kč. Ve srovnání s 8,5 % zaznamenanými ve stejném období minulého roku, resp. 7 % růstem dosaženými na konci roku 2022, se jedná o zpomalení tempa růstu celého pojistného trhu.

Copyright © 2023