Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven zahájila činnost dne 1. února 2019. Kancelář je nezávislou institucí a jejím cílem je napomáhat mimosoudní cestou k řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění, vyjma pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Patří mezi instituce, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo k mimosoudnímu řešení sporů. Kancelář bude usilovat o nalezení vzájemně výhodného řešení sporu tak, aby byl urovnán časově i finančně méně náročnou cestou, tj. bez soudního projednávání.


Copyright © 2023