Jak postupovat při škodě na majetku 

Datum vydání: 21.04.2021
Zdroj: MF DNES, příloha Pojištění
Vydavatel: MAFRA
 Ačkoliv jste byli opatrní, šetrně zacházeli se svým majetkem, i tak se může stát, že vám nahodilá situace přinese škodní událost v podobě vyhořelé kuchyně, poničené střechy od vichřice nebo zatopené koupelny od prasklé hadice u pračky. Jak v tu chvíli postupovat, abyste škodu mohli co nejdříve vyřídit s pojišťovnou?

Lucie Žulavská, právnička a gestorka oblasti neživotního pojištění v České asociace pojišťoven, radí: „Zásadní je neprodleně po zjištění vzniku škody zabránit jejímu dalšímu rozšiřování a zvětšování, nebo se o to alespoň v rámci možností pokusit, a snažit se uchránit co nejvíce věcí před dalším znehodnocením. Jakmile příčina vzniku škody pomine, je důležité vše mimořádně pečlivě zdokumentovat a pojistnou událost bezodkladně nahlásit své pojišťovně. Tímto oznámením započíná likvidace škody.“

Nezbytné kroky po vzniku škody:

  1. Zabránění rozšíření či zvětšení škody – ujistěte se například, že skrz poničenou střechu dále nezatéká do místností, nebo že jsou vypojené všechny elektrické přístroje, aby nedošlo ke zkratu, případně upevněte zahradní nábytek, aby dále neničil okolí domu a zahrady. Počínejte si ale s velkou opatrností a zajistěte jen to, co situace dovoluje bez ohrožení vašeho zdraví.
  2. Pečlivá dokumentace  - ideální je, máte-li k dispozici fotoaparát nebo kameru, škodu díky tomu můžete velmi dobře zdokumentovat. Téměř každý mobilní telefon už má velmi slušný fotoaparát a z něj pořízené snímky jsou dostačující. Zaměřte se na všechny detaily škody či poškozeného prostoru. Pokud máte svědka, který u události byl, sepište s ním svědeckou výpověď, kterou můžete pojišťovně také doložit spolu s dokumentací škody.
  3. Oznámení události pojišťovně - k oznámení budete potřebovat číslo pojistné smlouvy, datum a místo vzniku škody, její příčinu, resp. popis vzniku škody, alespoň přibližný odhad výše škody a své kontaktní údaje.
  4. Šetření škodní události a likvidace – následně vás pracovníci pojišťovny budou kontaktovat a v případě potřeby přijede na místo škody ještě mobilní technik, který provede profesionální dokumentaci a posouzení. Buďte připraveni, že pojišťovna si možná vyžádá ještě nějaké doplňující informace či dokumentaci, aby mohla pojistnou událost rychle vyřídit a vyplatit vám pojistné plnění.
Reklamace – máte problém s řešením své pojistné události? Pokud se domníváte, že vám pojišťovna nevyšla vstříc tak, jak by měla a neuznala vám ani následnou reklamaci, můžete se obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Ombudsmanka, Alena Macková, pomáhá s řešením rozporů v oblasti neživotního pojištění - a jak je již z názvu pozice jasné, zastává objektivní přístup, zhodnotí argumenty a skutečnosti na obou stranách sporu a pokusí se o mimosoudní dohodu, čímž se klienti mohou vyhnout nepříjemným soudním stáním a poplatkům či zdlouhavému procesu. Obrátit se na ombudsmanku může kdokoliv a zcela zdarma, například přes webové stránky www.ombudsmancap.cz