accumulation assessment zone zóna oceňování akumulace

Oblast, o níž se shromažďují potřebné údaje pro oceňování rizik v majetkovém pojištění; území, ve kterém se provádí ocenění možných škod (například v důsledku povodní).

accumulation phase fáze akumulace

  1. Období, kdy investor vytváří hodnotu investice spořením.
  2. U penzijních programů se stanovenou výší příspěvků jde o období placení příspěvků, které jsou investovány stanoveným způsobem; může se týkat i investičního životního pojištění.

accumulation risk riziko kumulace (škod)

Toto riziko vzniká tehdy, když celá řada individuálních rizik je ve vzájemné korelaci tak, že jediná událost může ovlivnit mnoho z těchto rizik nebo všechna tato rizika.

acquisition costs získatelské náklady

Tyto náklady tvoří obvykle provize, což je odměna za zprostředkování pojištění, která je vyplácena pojišťovnou pojišťovacímu zprostředkovateli.

act of assignment úkon převodu (postoupení)

Úkon převodu práva je smluvní nebo jiný právní úkon, jehož cílem je realizovat převod práva (anebo majetku).

Act of God vyšší moc, vis major (lat.)

V právu může být vyšší moc chápána jako obhajoba v tom smyslu, že bylo nemožné splnit závazek, a to vzhledem k přirozeným příčinám bez lidského zásahu, kterým nebylo možné zabránit žádnou měrou myslitelného předvídání, úsilí a snažení.

act-committed basis princip porušení

Princip, podle něhož při porušení podmínek zaniká povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění.

action for premium (soudní) spor o pojistné

Soudní žaloba na zaplacení pojistného.

active employment pracovní činnost

  1. Zaměstnání v řádném pracovním poměru.
  2. Aktivní zaměstnání; být v činné službě (např. úředníci).

active fund management aktivní řízení investic

Takový způsob řízení investic, kdy se usiluje o zvýšení výnosů či snížení nákladů tím, že se prodávají nebo nakupují určité akcie nebo dluhopisy, a to na základě zkušeností manažera/manažerů dané společnosti.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout