admitted assets uznaná (přípustná, povolená) aktiva

Aktiva uznaná v příslušné směrnici EU pro výpočet solventnosti pojišťovny.

admitted company povolená společnost

Společnost, jež má povolení k činnosti dle zákona.

advance funding financování (placení) předem

Placení pojistného předem, tj. před stanoveným dnem splatnosti.

advanced payments platby předem

Výplaty pojistného plnění v předstihu před plánovaným datem.

advanced premium pojistné zaplacené předem

  1. Pojistné zaplacené před stanoveným datem splatnosti. U některých pojistných smluv je pro takový případ dohodnuta sleva z pojistného.
  2. První pojistné zejména tam, kde se aplikuje pohyblivé pojistné, které se vyúčtuje, až je známa jeho výše.

adverse selection adverzní selekce (nepříznivý výběr)

Nákup pojištění ve větší míře osobami s nadprůměrnou pravděpodobností pojistné události než osobami s podprůměrnou pravděpodobností (pojistitelé obvykle reagují zvýšením pojistného nebo nepojišťují vůbec; v některých zemích je nepojistitelné například riziko povodně).

advertisers liability insurance pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti pracovníků v reklamě

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nedbalostí či opomenutím, což může vést k žalobě pro urážku na cti, pro pomluvu, hanobení apod.

advertising injury škoda (újma) způsobená reklamou/obchodním zveřejněním informací

  1. Škoda způsobená podnikatelem při reklamě jeho produktů a služeb, ale může jít i porušení autorských práv, práv k obchodní známce či zásah do soukromí.
  2. Z pojištění odpovědnosti se může hradit rovněž škoda způsobená zveřejněním informací, tedy imateriální újma fyzické nebo právnické osobě (US).

affiliated investment risk přidružené investiční riziko

Riziko, že investici do společnosti v rámci téhož konglomerátu nebo téže skupiny může být obtížné prodat s ohledem na ztrátu její hodnoty či s ohledem na odsávání finančních zdrojů dané společnosti.

affiliation contracts smlouvy o přidružení

Smlouva, na jejímž základě se akciová společnost podrobuje managementu jiné osoby (například holdingové společnosti) nebo se zavazuje k převodu svého zisku na tuto společnost.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout